Luk

Johan Irving Søltoft

Johan Irving Søltoft er tilknyttet ADD-projektet, hvor han sammen med Torben Elgaard Jensen og kolleger i Aalborg Universitets TANTlab skal udvikle den datasprint metode, som…

Johan Irving Søltoft er tilknyttet ADD-projektet, hvor han sammen med Torben Elgaard Jensen og kolleger i Aalborg Universitets TANTlab skal udvikle den datasprint metode, som skal understøtte alle de empiriske delprojekter i ADD. Som et led i arbejdet skal Johan Irving Søltoft gennemføre kvali-kvantitative analyser af store datasæt indhøstet fra hhv. nyhedsmedier, sociale medier og faglitteratur.