Luk

Nøglepersonerne i ADD-projektet

RUC i spidsen for forskningskonsortium

Projektets forskningsdel er efter et åbent opslag og indstilling fra en international bedømmelseskomité blevet vundet af et forskningskonsortium med professor Sine Nørholm Just, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet, i spidsen.

Sine Nørholm Just er professor i strategisk kommunikation ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. Sine er ADD-projektets forskningsleder, og desuden står hun i spidsen for et delprojekt om brugen af data og algoritmer i personlige og offentlige sundhedsbeslutninger. Fagligt fokuserer Sine på samspillet mellem teknologiske og sociale betingelser for offentlig debat; hvordan kan vi imødegå polariserende tendenser som spredning af falske informationer og hadeful tale for i stedet at realisere det potentiale for mere og bedre meningsdannelse, som teknologierne også rummer?

The Velux Foundations/Jakob Boserup


Du kan finde hele forskerteamet her

Tænketanken Mandag Morgen leder ambitiøs oplysnings- og dialogindsats

Projektets oplysnings- og dialogindsats kommer til at foregå under ledelse af strategidirektør Lisbeth Knudsen fra Tænketanken Mandag Morgen. Ambitionen er at skabe en stor alliance af samfundsinteressenter alle involveret i folkeoplysning, digital dannelse, digital læring og videndeling om nye teknologier på forskellige niveauer. Alle sammen vigtige kræfter i både civilsamfund, offentlig og privat sektor, som kan bidrage til et bredt, folkeligt engagement i og viden om algoritmernes og digitaliseringens indflydelse på vores liv og samfund

Lisbeth Knudsen er strategidirektør hos Altinget og Tænketanken Mandag Morgen. Hun har tilbragt godt 40 år i mediebranchen og har beskæftiget sig med medier og journalistik inden for både print, radio, tv og digitale platforme. De fleste af de 40 år som chefredaktør, nyhedsdirektør og CEO samt aktiv i forskellige bestyrelser og organisationssammenhænge.

The Velux Foundations/Jakob Boserup

Professor David Budtz Pedersen fra Aalborg Universitet er udpeget som videnskabelig rådgiver (knowledge broker) og skal hjælpe til at sikre integrationen mellem forsknings- og oplysningsprojektet.

Integrationen af algoritmer, data og demokrati kræver løbende vidensoversættelse og vidensformidling, hvor forskere og beslutningstagere mødes omkring scenarier og udfordringer ved nye intelligente teknologier. I rollen som vidensmægler vil David Budtz Pedersen forbinde ADD-projektets forskere med statslige institutioner, myndigheder, virksomheder, medier og non-statslige organisationer for derved at skabe gensidig læring om bl.a. nye designprincipper, rådgivning, policy labs, nye forskningstilgange og redskaber, som kan bruges af praktikere og beslutningstagere. Konkret består rollen som vidensmægler i at 

• Facilitere og implementere udveksling af viden mellem konsortiets forskere og beslutningstagere
• Udvikle nye metoder, formidlingsformatet og dialogredskaber.
• Omsætte faglig viden til praksisorienterede anbefalinger og gensidig læring.
• Identificere særlige interessenter og fora, hvor forskere kan bidrage til rådgivning og implementering.
• Udvikle metoder til at omsætter og mobilisere forskningsviden til forbedringer i praksis.

The Velux Foundations/Jakob Boserup

Følg med ved at tilmelde dig ADD-projektets nyhedsbrev her