Luk

Det digitale velfærdssamfund – Hvordan oplever danskerne mødet med det offentlige online?

11 marts 2024/13.00 - 16.00
Ny Kongensgade 9C, Altinget & Mandag Morgen, København

Det danske velfærdssamfund er i stigende grad baseret på digitale løsninger, og digitalisering har for de fleste borgere gjort kontakten til det offentlige nemmere, hurtigere og mere bekvem. Men digitaliseringen har også skabt en betydelig gruppe borgere, der har vanskeligt ved det digitale, og som føler sig hægtet af digitaliseringstoget. Disse borgeres digitale udfordringer kan føre til, at de ikke har adgang til vigtig information, til centrale rettigheder eller til konkrete velfærdsydelser.

Men hvor mange danskere oplever egentlig udfordringer i deres digitale møde med myndighederne? Hvem er de? Hvordan ser deres udfordringer ud? Og hvordan sikrer vi, at alle borgere har tilstrækkelig adgang til deres velfærdsrettigheder i en digital tidsalder? Det vil Algoritmer, Data og Demokrati-projektet (ADD) og Institut for Menneskerettigheder (IMR) præsentere ny viden om og sætte til debat til dette arrangement.

Tilmeld dig nu via dette site og læs mere om problematikken i Institut for Menneskerettigheders analyse om Rettigheder i den digitale velfærdsstat

Program

Arrangementet vil finde sted fra 13.00 – 16.00

DEL 1: HVORDAN OPLEVER DANSKERNE DET DIGITALE MØDE MED DET OFFENTLIGE?

 -Åbning og kort gennemgang af program ved moderator for dagens arrangement, Lisbeth Knudsen, strategidirektør i Tænketanken Mandag Morgen og leder af outreach i ADD-projektet 

– Introduktion til Institut for Menneskerettigheders arbejde med digitaliseringen, menneskerettigheder og retssikkerhed, ved Pernille Boye Koch, fungerende national chef ved Institut for Menneskerettigheder.

– Præsentation af ADD-projektets Befolkningsundersøgelse omkring ”Det Digitale Velfærdssamfund”, ved Nana Holstein, analysechef i Tænketanken Mandag Morgen

– Keynote-tale om digitaliseringens konsekvenser for retssikkerheden, ved Niels Fenger, dr.jur. og Folketingets Ombudsmand

DEL 2: HVORDAN SER DIGITAL UDSATHED UD – OG HVORDAN LØSER VI UDFORDRINGEN?

– Interviews og samtale med perspektiver fra Borgeren, Myndighederne og Teknologileverandørerne

– Borgerperspektivet: Jakob Sorgenfri Kjær, Journalist på Politiken som bl.a. har skrevet artikelserien om den digitale underklasse i Danmark og snarligt bogaktuel med bogen “Kig op”.

-Teknologileverandørperspektivet: Lars Haahr Kornerup, Vicepræsident i KMD

-Myndighedsperspektivet: Mette Lindstrøm Lage, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

Efterfølgende paneldebat med

– Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen

-Julie Lindmann, medl. af forretningsudvalget i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

-Marya Akhtar, chef for juridisk afd. Hos Institut for Menneskerettigheder

– Lisbeth Bech-Nielsen, medlem af folketinget for SF og formand for Folketingets Digitaliseringsudvalg

-Peter Skaarup, medlem af folketinget for Danmarksdemokraterne og medlem af Folketingets Retsudvalg