Luk

Forskerteamet i ADD-projektet

Et unikt samarbejde på tværs af videnskabelige retninger

Sine Nørholm Just
Professor
Sine Nørholm Just er professor i strategisk kommunikation ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. Sine er ADD-projektets forskningsleder, og desuden står hun i spidsen for et delprojekt om brugen af data og algoritmer i personlige og offentlige sundhedsbeslutninger. Fagligt fokuserer Sine på samspillet mellem teknologiske og sociale betingelser for offentlig debat.
Torben Elgaard Jensen
Professor
Torben Elgaard Jensen er professor i teknoantropologi ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet. Han er leder ADD-projektets arbejdspakke om teoriudvikling og er desuden ansvarlig for delprojektet om privatliv og cybersikkerhed. Torben har forsket i innovation, vidensproduktion og brugerinvolvering i en række forskellige kontekster.
Leonard Seabrooke
Professor
Leonard Seabrooke er professor i international politisk økonomi og økonomisk sociologi ved Institut for Organisation, Copenhagen Business School. Len er medforskningsleder i ADD-projektet og ansvarlig for en række undersøgelser af brugen af data og algoritmer inden for finans og forsikring. Fagligt fokuserer Len på de økonomiske og sociale konsekvenser ved øget brug af algoritmebaserede beslutningsprocesser.
Helene Friis Ratner
Lektor
Helene Friis Ratner er lektor i uddannelsesvidenskab ved DPU – Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Sammen med Seabrooke leder hun ADD-projektets empiriske undersøgelser. Derudover leder Helene et delprojekt om brugen af prædiktive algoritmer i offentlig forvaltning. Hendes faglige fokus er på samspillet mellem det offentliges brug af prædiktive algoritmer, kontroverser og dataetik.
Alf Rehn
Professor
Alf Rehn er professor i innovation, design og ledelse ved Institut for Teknologi og Innovation, SDU, Odense. Inden for projektet leder han et delprojekt om brugen af algoritmer, data og kunstig intelligens inden for innovation, teknologiudvikling og ledelse. Fagligt fokuserer Alf på, hvordan innovation påvirkes af sociale og kulturelle kræfter.
Christina Lioma
Professor
Christina Lioma er professor i datalogi og leder af afdelingen for maskinlæring ved Institut for Datalogi, Københavns Universitet. Christina leder den metodiske og datalogiske arbejdspakke i ADD-projektet, og i sin forskning fokuserer hun på algoritmisk modellering, udvikling og evaluering. Hun har modtaget internationale priser for sit arbejde med anvendt AI.
Maria Maistro
Adjunkt
Maria Maistro er adjunkt ved Institut for Datalogi, Københavns Universitet. Hun forsker i informationssøgning med særligt fokus på evaluering og reproducerbarhed samt ekspertsøgning, rangering og maskinlæring. I ADD-projektet arbejder Maria tæt sammen med Lioma om den metodiske og datalogiske arbejdspakke for at sikre arbejdspakkens fremdrift såvel som dens integration med de øvrige arbejdspakker og delprojekter.
Prins Marcus Valiant Lantz
Post.doc
Prins Marcus Valiant Lantz er post.doc ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. Marcus arbejder tæt med professor Sine Nørholm Just på projektet ”Issues of Datafied Health” om brugen af data og algoritmer i personlige og offentlige sundhedsbeslutninger. Han er især optaget af, hvordan argumenter for at handle i ’rette tid’ etablerer sig.
Morten Heuser
Ph.d.
Morten Heuser er ansat som ph.d. i ADD-projektet, hvor han sammen med Torben Elgaard Jensen og kollegaer i Aalborg Universitets TANTlab skal undersøge it-infrastrukturprojekter med betydning for danskernes privatliv og cybersikkerhed.
Ida Schrøder
Post.doc
Ida Schrøder er ansat som post.doc ved Institut for Uddannelsesvidenskab, DPU, Århus Universitet. Ida arbejder tæt sammen med Helene Ratner på projektet Public administration and prediction om udvikling og anvendelse af prædiktive algoritmer som beslutningsstøtte i offentlig administration.
Rolf Hvidtfeldt
Adjunkt
Rolf Hvidtfeldt er adjunkt på Institut for Kommunikation og Psykologi på det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet i København. Hans forskning fokuserer primært på tværfaglig forskning, data-baseret forskning, forskningsformidling samt vurdering af forsknings samfundsmæssige værdi. Rolf arbejder tæt sammen med David Budtz Pedersen på projektets integration af forskning og outreach.
Mathieu Jacomy
Post.doc.
Mathieu Jacomy er ansat som post doc i ADD-projektet, hvor han sammen med Torben Elgaard Jensen og kolleger i Aalborg Universitets TANTlab skal udvikle den datasprintmetode, som skal understøtte alle de empiriske delprojekter i ADD. Mathieu er ekspert i visual data analyse og har i en årrække udviklet digitale metoder og redskaber.
Anders Kristian Munk
Lektor
Anders Kristian Munk er tilknyttet ADD-projektet, hvor han sammen med Torben Elgaard Jensen og kolleger i Aalborg Universitets TANTlab skal udvikle den datasprint metode, som skal understøtte alle de empiriske delprojekter i ADD. Anders har en omfattende erfaring med kontroverskortlægning og kvali-kvantiative metoder. Han er ligeledes forfatter til to lærebøger om emnet.
Anders Koed Madsen
Lektor
Anders Koed Madsen er tilknyttet ADD-projektet, hvor han sammen med Torben Elgaard Jensen og kolleger i Aalborg Universitets TANTlab skal udvikle den datasprint metode, som skal understøtte alle de empiriske delprojekter i ADD. Anders’ har gennemført en række forskningsprojekter, som eksperimenterer med at bruge sociale medie data som en ny ressource for byplanlægning og byudvikling.
Astrid Oberborbeck Andersen
Lektor
Astrid Oberborbeck Andersen er tilknyttet ADD-projektet, hvor hun sammen med Torben Elgaard Jensen og Morten Heuser skal arbejde med etnografiske undersøgelser af IT-infrastrukturer og cybersikkerhedspraksisser.
Johan Irving Søltoft
Videnskabelig assistent
Johan Irving Søltoft er tilknyttet ADD-projektet, hvor han sammen med Torben Elgaard Jensen og kolleger i Aalborg Universitets TANTlab skal udvikle den datasprint metode, som skal understøtte alle de empiriske delprojekter i ADD. Som et led i arbejdet skal Johan Irving Søltoft gennemføre kvali-kvantitative analyser af store datasæt indhøstet fra hhv. nyhedsmedier, sociale medier og…
Nanna Würtz Kristiansen
Ph.d.
Nanna Würtz Kristiansen er ph.d.-studerende ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. Sammen med Sine Nørholm Just og kolleger undersøger Nanna brugen af data og algoritmer i personlige og offentlige sundhedsbeslutninger.
Sara Dahlman
Post.doc
Sara Dahlman er post.doc ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. Sara arbejder sammen med professor Sine Nørholm Just på projektet ”Issues of Datafied Health” om brugen af data og algoritmer i personlige og offentlige sundhedsbeslutninger. Sara er især optaget af femtech organisationer og digital organisering af kvindesundhed.
Alexander Gamerdinger
ph.d.
Alexander Gamerdinger er ph.d.-studerende ved Institut for Organisation, Copenhagen Business School. Sammen med Leonard Seabrooke og kolleger undersøger Alexander algoritmebaserede beslutningsprocesser i forsikring og belyser deres økonomiske og sociale konsekvenser.
Nina Kjar
Videnskabelig Assistent
Nina Kjar er tilknyttet Institut for Psykologi og Kommunikation på Aalborg Universitet København og arbejder sammen med David Budtz Pedersen og Rolf Hvidtfeldt på ADD-projektets integration af forskning og outreach. Fokus er på facilitering af og forskning i knowledge-brokering, vidensmobilisering og impact-assesment. 
Annika Isfeldt
ph.d.
Annika Isfeldt skal sammen med Helene Friis Ratner og kollegaer undersøge brugen af prædiktive algoritmer i offentlig ledelse. Gennem etnografiske studier skal Annika undersøge, hvordan borgeres tillid til staten ændrer sig, når prædiktive algoritmer i stigende grad bruges til sagsbehandling. Annika er politisk antropolog og filosof, og hun har i de sidste år arbejdet med social…
Johan Ole Willers
post.doc
Johann Ole Willers er post.doc ved Institut for Organisation, Copenhagen Business School. I samarbejde med Professor Leonard Seabrooke undersøger Ole brugen af data og algoritmer i forsikringsindustrien.
Jonas Fetteh
Videnskabelig assistent
Jonas Fetteh er tilknyttet Institut for Teknologi og Innovation, SDU, Odense og er associeret med delprojektet om brugen af algoritmer, data og kunstig inteligens inden for innovation, teknologiudvikling og ledelse. Sammen med Alf Rehn og kolleger udforsker Jonas indflydelsen af algoritmisk logik og bias indenfor ledelsesbeslutninger for at belyse kunstig intelligences potentielle indvirkning på ledelsesarbejde…
Theresia Veronika Rampisela
ph.d.-studerende
Theresia Veronika Rampisela er ph.d.-studerende ved Machine Learning sektionen, Institut for Datalogi, Københavns Universitet. Sammen med Christina Lioma, Maria Maistro, og Tuukka Ruotsalo undersøger Theresia bias i data og hvordan man måler retfærdighed i anbefalingssystemer.
Ib T. Gulbrandsen
Lektor
Ib T. Gulbrandsen er lektor på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. Ib arbejder tæt sammen med Sine Nørholm Just om forsknings- og projektledelse af Roskilde Universitets forskningsaktiviteter i ADD-projektet.
Jakob Laage-Thomsen
Post.doc
Jakob Laage-Thomsen er postdoc ved DPU Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Sammen med Lektor Helene Friis Ratner undersøger Jakob den offentlige sektors brug af prædiktive algoritmer, og hvordan ”AI ekspertise” forandrer arbejdsgange og -relationer i offentlig administration. 
Carl Stefan Roth-Kirkegaard
post.doc
Carl Stefan Roth-Kirkegaard er postdoc ved Institut for Teknologi og Innovation på Syddansk Universitet. Carl Stefan undersøger sammen med professor Alf Rehn og kollegaer, hvordan algoritmer og AI påvirker innovation og teknologiske udviklingsprocesser.
Laura Anna Kocksch
post.doc
Laura Anna Kocksch er tilknyttet ADD-projektet, hvor hun sammen med Torben Elgaard Jensen undersøger danske små og mellemstore virksomheders Cybersikkerhedspraksisser. Lauras tilgang er etnografisk, og hun vil, sammen med kolleger fra Aalborg Universitets TANTlab, skabe datadrevne fortællinger og rammerne for teoriudvikling.
Trine Bøgeskov Madsen
Projektkoordinator
Trine Bøgeskov Madsen er projektkoordinator på ADD projektet, og hun er ansvarlig for Roskilde Universitets administrative forpligtelser knyttet til projektet. Hun er det daglige bindeled mellem projektets partnere, så har du spørgsmål til ADD projektet, er du meget velkommen til at kontakte Trine.