Luk

Forskerteamet i ADD-projektet

Et unikt samarbejde på tværs af videnskabelige retninger

Sine Nørholm Just
Professor
Sine Nørholm Just er professor i strategisk kommunikation ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. Sine er ADD-projektets forskningsleder, og desuden står hun i spidsen for et delprojekt om brugen af data og algoritmer i personlige og offentlige sundhedsbeslutninger. Fagligt fokuserer Sine på samspillet mellem teknologiske og sociale betingelser for offentlig debat.
Torben Elgaard Jensen
Professor
Torben Elgaard Jensen er professor i teknoantropologi ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet. Han er leder ADD-projektets arbejdspakke om teoriudvikling og er desuden ansvarlig for delprojektet om privatliv og cybersikkerhed. Torben har forsket i innovation, vidensproduktion og brugerinvolvering i en række forskellige kontekster.
Leonard Seabrooke
Professor
Leonard Seabrooke er professor i international politisk økonomi og økonomisk sociologi ved Institut for Organisation, Copenhagen Business School. Len er medforskningsleder i ADD-projektet og ansvarlig for en række undersøgelser af brugen af data og algoritmer inden for finans og forsikring. Fagligt fokuserer Len på de økonomiske og sociale konsekvenser ved øget brug af algoritmebaserede beslutningsprocesser.
Helene Friis Ratner
Lektor
Helene Friis Ratner er lektor i uddannelsesvidenskab ved DPU – Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Sammen med Seabrooke leder hun ADD-projektets empiriske undersøgelser. Derudover leder Helene et delprojekt om brugen af prædiktive algoritmer i offentlig forvaltning. Hendes faglige fokus er på samspillet mellem det offentliges brug af prædiktive algoritmer, kontroverser og dataetik.
Alf Rehn
Professor
Alf Rehn er professor i innovation, design og ledelse ved Institut for Teknologi og Innovation, SDU, Odense. Inden for projektet leder han et delprojekt om brugen af algoritmer, data og kunstig intelligens inden for innovation, teknologiudvikling og ledelse. Fagligt fokuserer Alf på, hvordan innovation påvirkes af sociale og kulturelle kræfter.
Christina Lioma
Professor
Christina Lioma er professor i datalogi og leder af afdelingen for maskinlæring ved Institut for Datalogi, Københavns Universitet. Christina leder den metodiske og datalogiske arbejdspakke i ADD-projektet, og i sin forskning fokuserer hun på algoritmisk modellering, udvikling og evaluering. Hun har modtaget internationale priser for sit arbejde med anvendt AI.
Maria Maistro
Adjunkt
Maria Maistro er adjunkt ved Institut for Datalogi, Københavns Universitet. Hun forsker i informationssøgning med særligt fokus på evaluering og reproducerbarhed samt ekspertsøgning, rangering og maskinlæring. I ADD-projektet arbejder Maria tæt sammen med Lioma om den metodiske og datalogiske arbejdspakke for at sikre arbejdspakkens fremdrift såvel som dens integration med de øvrige arbejdspakker og delprojekter.
Prins Marcus Valiant Lantz
Post.doc
Prins Marcus Valiant Lantz er post.doc ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. Marcus arbejder tæt med professor Sine Nørholm Just på projektet ”Issues of Datafied Health” om brugen af data og algoritmer i personlige og offentlige sundhedsbeslutninger. Han er især optaget af, hvordan argumenter for at handle i ’rette tid’ etablerer sig.
Morten Heuser
Ph.d.
Morten Heuser er ansat som ph.d. i ADD-projektet, hvor han sammen med Torben Elgaard Jensen og kollegaer i Aalborg Universitets TANTlab skal undersøge it-infrastrukturprojekter med betydning for danskernes privatliv og cybersikkerhed.
Ida Schrøder
Post.doc
Ida Schrøder er ansat som post.doc ved Institut for Uddannelsesvidenskab, DPU, Århus Universitet. Ida arbejder tæt sammen med Helene Ratner på projektet Public administration and prediction om udvikling og anvendelse af prædiktive algoritmer som beslutningsstøtte i offentlig administration.
Rolf Hvidtfeldt
Adjunkt
Rolf Hvidtfeldt er adjunkt på Institut for Kommunikation og Psykologi på det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet i København. Hans forskning fokuserer primært på tværfaglig forskning, data-baseret forskning, forskningsformidling samt vurdering af forsknings samfundsmæssige værdi. Rolf arbejder tæt sammen med David Budtz Pedersen på projektets integration af forskning og outreach.
Mathieu Jacomy
Post.doc.
Mathieu Jacomy er ansat som post doc i ADD-projektet, hvor han sammen med Torben Elgaard Jensen og kolleger i Aalborg Universitets TANTlab skal udvikle den datasprintmetode, som skal understøtte alle de empiriske delprojekter i ADD. Mathieu er ekspert i visual data analyse og har i en årrække udviklet digitale metoder og redskaber.
Anders Kristian Munk
Lektor
Anders Kristian Munk er tilknyttet ADD-projektet, hvor han sammen med Torben Elgaard Jensen og kolleger i Aalborg Universitets TANTlab skal udvikle den datasprint metode, som skal understøtte alle de empiriske delprojekter i ADD. Anders har en omfattende erfaring med kontroverskortlægning og kvali-kvantiative metoder. Han er ligeledes forfatter til to lærebøger om emnet.
Anders Koed Madsen
Lektor
Anders Koed Madsen er tilknyttet ADD-projektet, hvor han sammen med Torben Elgaard Jensen og kolleger i Aalborg Universitets TANTlab skal udvikle den datasprint metode, som skal understøtte alle de empiriske delprojekter i ADD. Anders’ har gennemført en række forskningsprojekter, som eksperimenterer med at bruge sociale medie data som en ny ressource for byplanlægning og byudvikling.
Andreas Birkbak
Lektor
Andreas Birkbak er tilknyttet ADD-projektet, hvor han sammen med Torben Elgaard Jensen og kolleger i Aalborg Universitets TANTlab skal udvikle den datasprint-metode, som skal understøtte alle de empiriske delprojekter i ADD. Som et led i arbejdet skal Andreas gennemføre kvali-kvantitative analyser af store datasæt indhøstet fra hhv. nyhedsmedier, sociale medier og faglitteratur. Andreas’ forskning handler…
Astrid Oberborbeck Andersen
Lektor
Astrid Oberborbeck Andersen er tilknyttet ADD-projektet, hvor hun sammen med Torben Elgaard Jensen og Morten Heuser skal arbejde med etnografiske undersøgelser af IT-infrastrukturer og cybersikkerhedspraksisser.
Johan Irving Søltoft
Videnskabelig assistent
Johan Irving Søltoft er tilknyttet ADD-projektet, hvor han sammen med Torben Elgaard Jensen og kolleger i Aalborg Universitets TANTlab skal udvikle den datasprint metode, som skal understøtte alle de empiriske delprojekter i ADD. Som et led i arbejdet skal Johan Irving Søltoft gennemføre kvali-kvantitative analyser af store datasæt indhøstet fra hhv. nyhedsmedier, sociale medier og…