Luk

Analyser

ADD-projektet arbejder gennem forskning, oplysning og dialog for, at Danmark skal blive et foregangsland for befolkningens digitale forståelse og sikringen af demokratiske værdier. Som supplement til forskningen udgiver ADD løbende undersøgelser, der tager temperaturen på befolkningens indsigter i og holdninger om udviklingen af algoritmer og databrug i samfundet.

Undersøgelserne skaber oplysning om danskernes digitale viden og kompetencer og grobund for dialog om, hvordan mennesker og samfund lærer at leve med algoritmer og kunstig intelligens på en god måde.

Se ADD-projektets undersøgelser her:

ADD-projektets befolkningsundersøgelse

Som beboere i et af verdens mest digitaliserede lande er danskerne i stigende grad hjulpet og afhængige af digitale teknologier i hverdagen. Men hvordan klarer vi os, når det handler om at navigere oplyst i et digitalt samfund, der forpligter sig på demokratiske værdier, og hvem kobles af ræset, imens teknologien brager derudad?

I denne befolkningsundersøgelse tager ADD-projektet borgernes briller på og giver et aktuelt billede af, hvordan danskerne forholder sig til den digitale teknologiske udvikling.

 

Læs undersøgelsen her

 

AI i Norden

Vil du vide mere om hvordan AI forandrer nordiske organisationer? Tænketanken Mandag Morgen kortlægger, hvordan fremkomsten af AI forandrer nordiske organisationers syn på digital transformation og digitale kompetencer. Analysen viser også, at to tredjedele af nordiske ledere forventer at bruge mere AI indenfor de næste tre år. Halvdelen af dem forventer desuden, at AI vil øge organisationens produktivitet og konkurrenceevne.   AI i norden viser, at der skal ske en udvikling i organisationers digitale kompetencer, før forventningerne kan indfries. Læs mere om projektet her


 

Læs undersøgelsen her

 

Digital dataindsamling på arbejdspladsen

Øget digitalisering og nye teknologier har givet arbejdsgivere mulighed for at indsamle stadigt flere data om deres medarbejdere. Den nye teknologi udfordrer det danske arbejdsmarked med den stigende mulighed for at følge med i, hvordan medarbejderne har det, samt hvor og hvordan de arbejder.

I denne undersøgelse ser vi på lederes holdninger til og oplevelser med indsamling af digitale medarbejderdata på arbejdspladsen. Undersøgelsen trækker også på ADD-projektets tidligere undersøgelse blandt medarbejdere, og sammenholder svar fra de to grupper.

 

Læs undersøgelsen her
Læs anbefalingerne her

 

Medarbejderdata på arbejdspladsen

I takt med den øgede digitalisering har ledere fået adgang til nye digitale ledelsesværktøjer, der indsamler store mængder data om de ansatte, og som kan bruges til at måle og kontrollere den enkelte medarbejders effektivitet og værdi for arbejdspladsen. De nye ledelsesværktøjer vækker bekymring i fagbevægelsen og blandt arbejdsmarkedseksperter – for hvad sker der egentlig med tilliden, hvis ledelsen i stigende grad baseres på kontrol og rene data?

I denne undersøgelse kortlægger vi for første gang medarbejdernes erfaringer med dataindsamling og digital overvågning på arbejdspladsen.

 

Læs undersøgelsen her

 

Børns digitale liv

Børn og unges brug af telefoner, computere og andre skærme er et stigende diskussionsemne i skolerne, i aviserne, om middagsbordene og i den politiske debat. Men hvad svarer børnene selv til de spørgsmål, holdninger og bekymringer, som verden omkring dem har til deres skærmbrug? Det har vi sat os for at undersøge.

I samarbejde med Red Barnet, Børns Vilkår og Center for Digital Pædagogik har ADD-projektet undersøgt børns digitale liv. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.400 børn og unge har dykker ned i forskellige aspekter af børn og unges digitale liv.

 


Læs undersøgelsen her

 

Børn og unges erfaringer med ubehagelige oplevelser online

Nogle ubehagelige oplevelser er blevet så meget en del af de normale vilkår for et onlineliv for børn og unge, at de selv håndterer dem som en naturlig del af deres dagligdag. Først når situationerne bliver svære, og de føler sig angrebet af folk, de kender, eller når de bliver personligt udstillet, søger de hjælp. Og det er ikke altid forældrene.

Denne kvalitative undersøgelse går tæt på børn og unges syn på dårlige oplevelser online. Undersøgelsen viser, at børn og unge oplever, at ubehagelige oplevelser online er udbredte og en del af præmissen for deres digitale liv.

 

Læs undersøgelsen her

 


Undersøgelser skabt i partnerskaber

ADD-projektet inviterer alle organisationer, store som små, der deler vores vision om at skabe verdens bedste digitale samfund til at blive en del af vores folkeoplysningsalliance.

Folkeoplysningsalliancen har allerede samlet en lang række ligesindede organisationer og skabt flere partnerskaber om undersøgelser, der udforsker befolkningens digitale forståelser, handlinger og holdninger.

Har I i din organisation en god idé til en undersøgelse, der der understøtter vores vision om at skabe verdens bedste digitale samfund, så læs mere her, om hvordan I bliver partnere.