Luk

Knowledge Broker

Knowledge Broker/Vidensmægler

Integrationen af algoritmer, data og demokrati kræver løbende vidensoversættelse og vidensformidling, hvor forskere og beslutningstagere mødes omkring scenarier og udfordringer ved nye intelligente teknologier. Vidensmæglerne i ADD-projektet vil forbinde forskere med statslige institutioner, myndigheder, virksomheder, medier og non-statslige organisationer for derved at skabe gensidig læring om bl.a. nye designprincipper, rådgivning, policy labs, nye forskningstilgange og redskaber, som kan bruges af praktikere og beslutningstagere. Konkret består rollen som vidensmægler i at 

• Facilitere og implementere udveksling af viden mellem konsortiets forskere og beslutningstagere

• Udvikle nye metoder, formidlingsformatet og dialogredskaber.

• Omsætte faglig viden til praksisorienterede anbefalinger og gensidig læring.

• Identificere særlige interessenter og fora, hvor forskere kan bidrage til rådgivning og implementering.

• Udvikle metoder til at omsætter og mobilisere forskningsviden til forbedringer i praksis.

Professor David Budtz Pedersen fra Aalborg Universitet er udpeget som videnskabelig rådgiver (knowledge broker) og skal hjælpe til at sikre integrationen mellem forsknings- og oplysningsprojektet.