Luk

Bliv partner

ADD-projektets mål er at opbygge en alliance af organisationer, som vil være med til at forme Danmarks fremtid som digitalt foregangsland

Fælles om at forme den digitale fremtid

I algoritmernes tidsalder har vi mere end nogensinde brug for at skabe en moderne folkeoplysningsalliance.

En folkelig bevægelse sammensat af aktører fra alle mulige sider og vinkler af det danske samfund, som arbejder konstruktivt sammen om at udvikle, formidle, iscenesætte og italesætte udfordringer, muligheder og dilemmaer ved de nye teknologier. Som ikke mindst kan informere, skabe tillid og gennemsigtighed ved brugen af teknologierne og give mennesker kompetencer og digital dannelse til at navigere i et digitalt samfund.

Folkeoplysningsalliancen bliver en del af ADD-projektet. Som partner forpligter man sig til at bidrage med ideer, aktiviteter og skabe værdi for det samlede projekt. Og samtidig får man som partner hele værdien af det fælles og tværgående samarbejde til gengæld. Alle kan blive partnere – uanset om man kommer fra civilsamfundet, den offentlige sektor eller den private sektor, og uanset om man er en forening, en organisation, en institution eller en virksomhed.

Bliv partner

ADD-projektet inviterer alle organisationer, store som små, der deler vores vision om at skabe verdens bedste digitale samfund til at blive en del af vores folkeoplysningsalliance.

Tænketanken Mandag Morgen er tovholder for folkeoplysningsalliancen, det er derfor Tænketanken Mandag Morgen som afholder de indledende partnermøder.

Som partner i ADD-projektet bidrager I med det, I kan som organisation. Det kan være som oplysningspartner, debatpartner, mediepartner eller noget helt fjerde. ADD-projektet understøtter partnerkredsen med adgang til viden, forskningsresultater, formidling og digitale læringsværktøjer. 

Se direktør, Lisbeth Knudsen, fortælle om partnerskaber i ADD-projektet på lanceringskonferencen den 9. april 2021

Spørgsmål til partnerskaber i ADD-projektet?

Kontakt projektleder, Daniel Honoré Jensen fra Tænketanken Mandag Morgen
Mail: dhj@mm.dk