Luk

ADD-projektet

Projektet arbejder for, at demokratiet styrkes af den digitale udvikling gennem forskning, øget teknologiforståelse, digital dannelse og dialog.

Projektet

Algoritmer, Data & Demokrati (ADD-projektet) er et 10-årigt (2021-2031) tværfagligt forsknings- og formidlingsprojekt. ADD-projektet arbejder for, at demokratiet styrkes af den digitale udvikling gennem forskning, øget teknologiforståelse, digital dannelse og dialog.  

Projektets vision er et samfund, hvor organisationer, virksomheder og demokratiske institutioner understøttes af digitale teknologier og hvor den teknologiske udvikling er bæredygtig i miljømæssig, social og økonomisk forstand. Et samfund, hvor borgerne er i stand til at vurdere den teknologiske udviklings betydning for hverdagen, og hvor borgerne kan påvirke denne udvikling gennem demokratisk deltagelse. 

For at realisere visionen fokuserer vi på sociotekniske sammenhænge, og vi gentænker algoritmer som del af svaret på øjeblikkelige udfordringer med dataficeringen af demokratiske samfund. ADD-projektet er optaget af et centralt spørgsmål: Hvordan kan den algoritmiske organisering af data øge individers, organisationers og institutioners engagement, viden og handlekraft på demokratisk legitime måder?