Luk

ADD-projektet

Projektet arbejder for, at demokratiet styrkes af den digitale udvikling gennem forskning, øget teknologiforståelse, digital dannelse og dialog.

Forskning, oplysning og dialog

Digitale processer styrer en stigende del af vores samfund og hverdag. Men hvad er det egentlig, de gør for os og ved os? Kan vi stole på en algoritme? Vi kan være sikre på deres præcision men ikke på deres moral og upartiskhed. Anbefalinger og beslutninger baseret på store datamængder og algoritmer virker objektive og overbevisende. Men hvordan kan vi vide, på hvilken måde algoritmerne helt konkret er kommet frem til deres resultater?

Alt det og meget mere skal et ambitiøst 100 millioner kroners kombineret forsknings – og oplysningsprojekt nu kortlægge og skabe indsigt og debat om. Projektet skal løbe over de kommende 10år og har navnet ”Algoritmer, Data og Demokrati” eller forkortet ADD-projektet. Projektet er støttet af Villumfonden og Veluxfonden.

Projektet er støttet af Villumfonden og Veluxfonden. Tænketanken Mandag Morgen er tovholder for oplysnings- og dialogindsatsen, og RUC står i spidsen for projektets forskningskonsortium.

Se direktør Lisbeth Knudsens præsentation af projektet på lanceringskonferencen den 9. april 2021

Projektets overordnede problemstilling er den demokratiske udfordring, der ligger i, at flere og flere beslutninger af betydning for den enkeltes liv og for samfundets udvikling bliver taget automatisk på grundlag af data og algoritmer, som er uigennemskuelige for de fleste.

Projektets vision er, at Danmark om ti år er et foregangsland i forhold til befolkningens digitale indsigter og sikringen af demokratiske værdier og legitimitet i den konkrete udvikling af algoritmer og databrug i samfundets bærende institutioner og beslutningsprocesser.

Projektets formål er at bidrage til en sammenhængende indsats af samfundsmæssige, institutionelle, organisatoriske og ikke mindst tekniske løsninger, der kan imødegå udfordringerne og udvikle mulighederne til demokratiets og alle befolkningsgruppers bedste.

Læs ADD-projektets målprogram for 2023-2026 her

Tilmeld dig ADD-projektets nyhedsbrev her

Du kan møde nøglepersonerne i projektet her