Luk

Danskernes holdninger til og oplevelser med indsamling af digitale medarbejderdata på arbejdspladsen

I Danmark bryster vi os generelt af et arbejdsmarked præget af stor tillid mellem ledelse og medarbejdere. Men i takt med den øgede digitalisering har ledere fået adgang til nye digitale ledelsesværktøjer, der indsamler store mængder data om de ansatte, og som kan bruges til at måle og kontrollere den enkelte medarbejders effektivitet og værdi for arbejdspladsen. De nye ledelsesværktøjer vækker bekymring i fagbevægelsen og blandt arbejdsmarkedseksperter – for hvad sker der egentlig med tilliden, hvis ledelsen i stigende grad baseres på kontrol og rene data?

Den helt nye befolkningsundersøgelse Danskernes holdninger til og oplevelser med indsamling af digitale medarbejderdata på arbejdspladsen kortlægger for første gang medarbejdernes erfaringer med dataindsamling og digital overvågning på arbejdspladsen. 

Undersøgelsen er blevet til i et samarbejde mellem Algoritmer, Data og Demokratiprojektet, Ingeniørforeningen IDA, HK Danmark og Dataetisk Råd. Analysen er udført af Tænketanken Mandag Morgen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt et repræsentativt udsnit af medarbejdere på det danske arbejdsmarked.

Hver femte har følt sig overvåget på arbejdspladsen

Undersøgelsen viser, at 1 ud af 5 medarbejdere, der har oplevet at få indsamlet data om sig på arbejdspladsen, har følt sig overvåget på grund af dataindsamlingen – samtidig viser undersøgelsen, at der er en tydelig sammenhæng mellem, om man generelt oplever, at ens leder har tillid til én og ens arbejde, og hvorvidt man har følt sig overvåget på arbejdspladsen. 

Selvom størstedelen af undersøgelsens respondenter ikke har følt sig overvåget på arbejdspladsen, er det kun hver fjerde medarbejder, der er positivt stemt overfor, at arbejdspladsen indsamler data om dem med digitale værktøjer.  

Over halvdelen af undersøgelsens respondenter svarer ligeledes, at de er bekymrede for, at indsamling af data skader forholdet mellem leder og medarbejder.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, skal du være meget velkommen til at kontakte senioranalytiker Marie Langmach på ml@mm.dk