Luk

Digital Tech Summit

25 oktober 2022/09.00
Bella Center, København

Digital Tech Summit (DTS) bygger bro mellem forskere og praktikere og er en todages kombineret konference og messe. Der er oplæg og debatter, stande og demonstrationer. I år har DTS fokus på ’europæisk digital resiliens’, og flere af ADD-projektets forskere deltager som arrangører og oplægsholdere.