Luk

Rapportlancering fra Dataetisk Råd: Hvordan balancerer vi dataetikken på arbejdspladsen?

15 maj 2024/13.00 - 16.30
Ny Kongensgade 9, København

Når det kommer til brug af medarbejderdata, står den digitaliserede arbejdsplads ved en skillevej, hvor teknologiens muligheder udfordrer traditionelle arbejdskulturer og magtbalancer. Skal teknologiens fordele veje tungere end den enkelte medarbejders rettigheder? Er vi på vej mod en fremtid, hvor overvågning bliver normen, eller kan vi skabe en fremtid, hvor data tjener mennesket?

De spørgsmål indeholder en række dataetiske dilemmaer, som Dataetisk Råd udfolder i en ny rapport om algoritmer på arbejdspladsen.
Rapporten lanceres i samarbejde med ADD-projektet den 15. maj klokken 13.00-16.30 til et arrangement, der byder på ekspertoplæg, paneldebatter og en afsluttende samtalesalon.