Luk

Befolkningsundersøgelse: Digital dataindsamling på arbejdspladsen

I Danmark bryster vi os generelt af et arbejdsmarked præget af stor tillid mellem ledelse og medarbejdere. Men i takt med den øgede digitalisering har ledere fået adgang til nye digitale ledelsesværktøjer, der indsamler store mængder data om de ansatte, og som kan bruges til at måle og kontrollere den enkelte medarbejders effektivitet og værdi for arbejdspladsen – og det er ikke noget, som medarbejderne nødvendigvis er trygge ved.

ADD-projektet står bag den helt nye rapport og befolkningsundersøgelse Digital dataindsamling på arbejdspladsen, der for første gang kortlægger medarbejdernes erfaringer med dataindsamling og digital overvågning på arbejdspladsen. Undersøgelsen sætter spot på tre centrale temaer; medarbejdernes oplevelser med og holdning til dataindsamling, medarbejdernes viden om deres datajuridiske rettigheder og lederes holdninger til indsamling af digitale medarbejderdata og udviklingen mod øget datadreven ledelse.

Undersøgelsen er blevet til i et samarbejde mellem Algoritmer, Data og Demokratiprojektet, Ingeniørforeningen IDA, HK Danmark og Dataetisk Råd. Analysen er udført af Tænketanken Mandag Morgen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt et repræsentativt udsnit af medarbejdere på det danske arbejdsmarked.

Læs eller download rapporten Digital dataindsamling på arbejdspladsen: