Luk

Hverdagen med internet og sociale medier

Internettet og de sociale mediers indflydelse på hverdagslivet

Internettet og de sociale medier skaber hele tiden nye muligheder og måder at forbinde mennesker på, og med smartphonen i lommen er man næsten altid indenfor rækkevidde. Men telefonen kan også trække meget opmærksomhed, og mange danskere drages af de mange notifikationer, som blinker og bipper, og deres tid sluges af skærmen. I dette afsnit dykker vi ned i danskernes oplevelse af og holdning til hverdagslivets integration med internettet og sociale medier på godt og ondt.

… og børn bliver også mere draget af telefonerne end de voksne

Mænd og digitalt udsatte bruger mindre opmærksomhed på deres telefoner

Danskere med høje digitale kompetencer har mere fokus på deres telefoner

Hvem er de digitalt udsatte?

Digital udsathed er i denne undersøgelse defineret som danskere, der enten har svaret, at de er fritaget fra digital post fra det offentlige, eller at de ofte eller meget ofte har oplevet vanskeligheder i det digitale møde med de offentlige myndigheder. De benævnes ’de digitalt udsatte’ eller som de to undergrupper af digitalt udsatte ’de fritagede’ og ’gråzonen’. Resultater fra undersøgelsens repræsentative stikprøve benævnes ’danskerne’.

Danskernes digitale kompetencer

Danskernes digitale kompetencer er opdelt i tre dimensioner af kompetencer: Brugskompetencer, analysekompetencer og opdagelseskompetencer. Brugskompetencerne betegner den enkeltes egen vurdering af sin evne til at gøre brug af teknologiske enheder i hverdagen, og kunne løse de mest almindelige computerproblemer. Analysekompetencer dækker over den enkeltes egen vurdering af sine evner til at reflektere over og forholde sig til teknologiers indvirkning på dem selv, på hverdagen og samfundet i bredere forstand. Opdagelseskompetencer er et udtryk for den enkeltes vurdering af sin interesse for nye teknologier og nysgerrighed på, hvordan de fungerer.

De fleste danskere oplever ikke, at deres skærmtid påvirker deres søvn og ro

Skærmtid og blåt lys i aftentimerne er ofte et fokuspunkt for forskere, når snakken falder på danskernes søvn- og telefonvaner. Denne undersøgelse viser dog, at det ikke er mange danskere, der selv oplever det som et problem. 62 pct. af danskerne er uenige eller meget uenige i, at de ofte har svært ved at finde ro eller falde i søvn, efter de har kigget på deres telefon eller computer i lang tid.

Det blå lys generer i højere grad unge og kvinder

Unge mellem 18 og 29 år oplever i højere grad, at deres søvn og ro bliver påvirket af deres skærmtid. 35 pct. af de 18 til 29-årige er enige eller meget enige i, at de ofte har svært ved at finde ro eller falde i søvn efter at have kigget på en telefon eller computer i lang tid. Blandt danskere over 30 år er det blot 14 pct., der har det på samme måde. Undersøgelsen viser også, at der er forskel på, hvor meget mænd og kvinder oplever denne påvirkning. Her svarer 20 pct. af kvinderne i undersøgelsen, at de er enige eller meget enige i at have svært ved at finde ro efter at have kigget på skærm, mens 14 pct. af mændene oplever det sammen.

Unge synes i højere grad at det er i orden at spil og sociale medier er designet til at fastholde deres opmærksomhed

Børn er mindre skeptiske overfor spil og sociale mediers adfærdsdesign

Unge oplever i højere grad, at deres sociale relationer forbedres af internettet og sociale medier

Gå på opdagelse i statistikken

Her kan du gå på opdagelse i statistikken om, hvordan danskerne oplever en hverdag med internettet og sociale medier. Du kan både se de samlede befolkningsfordelinger og gå på opdagelse i, hvordan forskellene er i forhold til køn, alder, uddannelse og digitale kompetencer.

Opslugt af sociale medier

Tjekke telefonen uden at tænke over det

Holdning til fastholdelsesfunktioner

Trang til at tjekke telefonen

Svært ved at finde ro efter lang tid med skærmen

Internettet og sociale mediers påvirkning på sociale relationer