Luk

Fonden Teknologirådet: Gennem inddragelse skaber vi fremtidens demokratiske digitale samfund

Spændingsfeltet opstår, når algoritmer og kunstig intelligens skal ud at virke i en social virkelighed.

Af Lise Bitsch, senior projektleder, Fonden Teknologirådet

Over de seneste år har udviklingen indenfor algoritmer og kunstig intelligens ført til nye diskussioner om deres brug. På den ene side repræsenterer de muligheden for at effektivisere og frigøre ressourcer, udvikling af bedre beslutningsprocesser der minimerer bias og diskrimination og bedre forebyggelse af sygdom og mistrivsel.

På den anden side eksisterer muligheden for, at de kan forstærke og udbygge eksisterende problemer, ja ligefrem være en trussel for vores samfundsform og demokratiske sammenhængskraft.

Spændingsfeltet opstår, når algoritmer og kunstig intelligens skal ud at virke i en social virkelighed. De skal tilpasses og tænkes ind i den virkelighed, de møder. Hvilke kulturelle normer får indflydelse på brugen af de digitale løsninger? Hvilke fagligheder skal de støtte op om, og hvordan? Og hvilke risici kan der være for utilsigtet brug og misbrug?

Vi ved endnu for lidt til at forudsige, hvordan øget brug af algoritmer på sigt vil påvirke vores demokrati og samfund. Men hvis vi vil have digitale løsninger der understøtter vores demokrati, må de løsninger nødvendigvis udvikles gennem demokratisk inspirerede processer.

Demokratiske processer involverer eksperter, borgere, interessenter, politikere og udsatte grupper på et oplyst grundlag – og på lige fod. Alle har de værdifuld viden, erfaringer og indsigter, som tilsammen giver det fulde billede af en problemstilling og af mulige løsninger.

Både i Danmark og på verdensplan er der mange gode erfaringer med design af demokratiske, inddragende og samskabende processer. Der er stor kreativitet og mange tilgange at vælge imellem. Det betyder, at processer kan skræddersys den udfordring, man står overfor.

Udbyttet er et solidt beslutningsgrundlag og større forståelse for kompleksiteten i en problemstilling. Det giver bedre løsninger med øget tillid, veludviklet demokratisk dialog og sammenhængskraft.

I Teknologirådet har vi i mere end 30 år udviklet og arbejdet med inddragende og samskabende arbejdsformer både herhjemme og internationalt. Vi arbejder med demokratisk inddragelse i en lang række projekter, hvor vi organiserer inddragelse af borgere, eksperter, politikere og interessenter i etiske og sociale problemstillinger i forskning og udvikling af AI og algoritmer, ny robot -og computerteknologi, og data intensiv sundhedsforskning.

Derfor er vi i Teknologirådet glade for at være en del af Folkeoplysningsalliancen gennem partnerskabet med ADD-projektet, hvor vi sammen skal bidrage til fremtidens demokratiske digitale samfund i Danmark.