Luk

“At gøre digitalisering til et gode for vores fine demokrati”

Folkebibliotekerne er Danmarks mest benyttede kulturinstitution. Bibliotekerne fungerer som kommunens folkeoplysningscenter på mange fronter i det daglige.

Af Lise Nørskov-Thomsen, leder af formidling og kommunikation, Herning Bibliotekerne og Pernille Schaltz, bibliotekschef, Herning Bibliotekerne

Indenfor litteratur, kultur, information og nu også f.eks. ift. verdensmålene, som bibliotekerne oversætter og formidler til danskerne bredt, så alle kan bidrage positivt ind i disse.

En særligt stor opgave og vigtig indsats på bibliotekerne har omdrejningspunkt i borgernes digitale dannelse og dermed den digitale myndiggørelse af både børn, unge og voksne. I dagens Danmark skal man have viden og særlige færdigheder for at kunne begå sig i og mestre den digitale verden, hvad enten det drejer sig om informationssøgning; at kunne gennemskue misinformation, forstå algoritmer, betjene sig af digitale selvbetjeningsløsninger, eller f.eks. aktivt kunne forholde sig til sig selv og andre på de sociale medier. Det arbejder Herning Bibliotekerne med på flere fronter lokalt, og har årligt flere tusinde børn og unge gennem skoleforløb på området. Sammen med partnere udvikles der metoder til fokuseret hverdagsformidling til oplysning af voksne om misinformation, ligesom projektet ”Drøft” skaber koncepter til at genstarte den demokratiske samtale, som er blevet så udfordret af at den fælles dialog er flyttet på SOME. Og Bibliotek og Borgerservice er lige blevet fusioneret i forvaltningen – også med henblik på at finde nye veje i arbejdet med at sikre digitalt myndige borgere.

Nationalt leder Herning Bibliotekerne Biblioteksvagten, som er bibliotekernes fælles spørgetjeneste på nettet og som, ud over at være danskernes informationsspecialister på nettet der kan svare på alt, også sætter centrale emner på dagsordenen i biblioteksverdenen. Biblioteket leder desuden eKurser, som producerer digitale kurser til danskerne indenfor bl.a. offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. 

Indsatsen på området er med andre ord allerede stor, det samme er ambitionsniveauet – og lysten til at blive endnu klogere og dygtigere på feltet og opgaven. Herning Bibliotekerne vil i de kommende år opskalere indsatsen og sammen med nye partnere afprøve og teste nye veje til folkeoplysning og empowerment på området, og finde bud på nye løsninger, som formidles og spredes nationalt både via engagementet i de fælles nettjenester, men også i kraft af funktionen som centralbibliotek.

Med deltagelse i ADD-projektet har biblioteket adgang til en stor mængde viden og kompetencer, og ikke mindst til en masse dygtigt potentielle samarbejdspartnere, der ligesom os brænder for opgaven med at gøre digitaliseringen til et gode for vores fine demokrati og for os alle der lever i det.