Luk

Hvad er kunstig intelligens, og hvordan påvirker det os?

Kunstig intelligens er et felt, der er i konstant udvikling og allerede nu fylder meget i vores samfund. Men hvad er kunstig intelligens?

Selvom interessen og fremskridtet inden for kunstig intelligens er i styrtende udvikling, findes der endnu ikke en samlet definition på, hvad kunstig intelligens egentlig er. Hvad man dog kan sige er, at kunstig intelligens bruges om computere og robotter, der kan træffe beslutninger selvstændigt og udføre opgaver på egen hånd. Det vil sige, at de kan påtage sig opgaver, der hidtil har været forbeholdt den menneskelige hjerne.

Kunstig intelligens bruges om maskiner, der kan genkende mønstre og lære sig selv nye ting.

Men kunstig intelligens er ikke bare robotter. En robot kan kun udføre de opgaver, den bliver sat til. Som en maskine på en fabrik. Kunstig intelligens bruges om maskiner, der kan genkende mønstre og lære sig selv nye ting.

Eksempler på kunstig intelligens er selvkørende biler, maskiner der kan diagnosticere patienter, chatrobotter der kan hjælpe kunder, intelligente personlige assistenter som Siri på iPhone og Google Home og maskiner, der kan finde tegn på svindel i virksomheders regnskaber. Og så er der eksempelvis IBM’s robot Watson, der kan slå verdens skarpeste Jeopardy-hjerner og analysere kriminaliteten i et givent område.

Principperne bag kunstig intelligens

Hvordan fungerer kunstig intelligens så? Fælles for de ovennævnte maskiner er, at de bygger på en bestemt type af kunstig intelligens, der kaldes machine learning. Machine learning er grundlæggende en type af kunstig intelligens, der er baseret på algoritmer kombineret med statistisk analyse.

Machine learning udleder regler fra data. Og i takt med, vi udvikler vores computeres regnekraft, bliver deres machine learning ligeledes mere avanceret, da de så kan håndtere større datasæt, som algoritmerne kan bruge til at udregne de bedste løsninger på et problem.

Matematisk model af menneskelig tænkning

Kunstig intelligens (også kaldet AI) er altså en form for matematisk model af menneskelig tænkning. Og det efterlader en med spørgsmålet: Hvad sker der, når maskiner begynder at tænke selv?

Den kunstige intelligens, vi har udviklet i dag, er simplificeret i forhold til de processer, der foregår i den menneskelige hjerne, og teknologien har ikke taget magten fra os. Eksempelvis er det svært at gøre maskiner sprogligt og socialt intelligente.

Kunstig intelligens er ikke blot robotter. Kunstig intelligens er maskiner, der ved hjælp af machine learning kan genkende mønstre og lære nye ting selv.

Det er strengt nødvendigt at overveje (fremtidige) udfordringer i udviklingen af kunstig intelligens. Robotter og andre maskiner vil aldrig få den menneskelige dømmekraft, og vi må være opmærksomme på de etiske spørgsmål, den stigende brug af AI rejser.

Når AI kan forudsige mønstre i patientdata og udskrive medicin, er der så overensstemmelse mellem patientens, lægens, markedet og systemets interesser? Hvem har ansvaret ved en ulykke i selvkørende biler? Hvad betyder det, at computere med ansigtsgenkendelse er bedre til at genkende hvide mænd end mørke kvinder? Og så er der hele spørgsmålet om privatliv og vores data. For kunstig intelligens lever af vores data. Jo mere data, der indsamles, jo mere risikerer vi, at den kan misbruges eller falde i de forkerte hænder.

Projektet Algoritmer, Data og Demokrati (ADD) har til formål at gøre os alle klogere på brugen af algoritmer og deres muligheder. Projektet vil undersøge, hvordan vi undgår, at algoritmerne medvirker til at skabe konflikter, utryghed og mistillid men tværtimod kan gøre en positiv forskel og give nytteværdi for os.

Dermed kan projektet skabe indsigt i disse problemstillinger samt udvikle både teknologiske og samfundsmæssige løsninger, der kan genskabe tilliden.

Vil du vide mere?

Vil du have mere viden om algoritmer, demokrati og Danmarks digitale fremtid, så tilmeld dig ADD projektets nyhedsbrev her.

Vil du vide mere om kunstig intelligens og dens betydning?
Så kan disse artikler måske være relevante: