Luk

Alexander Gamerdinger

Alexander Gamerdinger er ph.d.-studerende ved Institut for Organisation, Copenhagen Business School. Sammen med Leonard Seabrooke og kolleger undersøger Alexander algoritmebaserede beslutningsprocesser i forsikring og belyser…

Alexander Gamerdinger er ph.d.-studerende ved Institut for Organisation, Copenhagen Business School. Sammen med Leonard Seabrooke og kolleger undersøger Alexander algoritmebaserede beslutningsprocesser i forsikring og belyser deres økonomiske og sociale konsekvenser.