Luk

Maria Maistro

Maria Maistro er adjunkt ved Institut for Datalogi, Københavns Universitet. Hun forsker i informationssøgning med særligt fokus på evaluering og reproducerbarhed samt ekspertsøgning, rangering og…

Maria Maistro er adjunkt ved Institut for Datalogi, Københavns Universitet. Hun forsker i informationssøgning med særligt fokus på evaluering og reproducerbarhed samt ekspertsøgning, rangering og maskinlæring. I ADD-projektet arbejder Maria tæt sammen med Lioma om den metodiske og datalogiske arbejdspakke for at sikre arbejdspakkens fremdrift såvel som dens integration med de øvrige arbejdspakker og delprojekter.