Luk

TDC: Vi er optagede af dataetik og gennemsigtighed i telesektoren

TDC er ny partner i ADD-projektet. Læs her deres indlæg om deres fokus på at arbejde med dataetik og skabe digital tillid blandt deres kunder.

Af Mona Persson, Privacy Compliance Manager hos TDC NET

Det digitale samfund vokser, og vi har aldrig haft flere data i samfundet end nu. Det skaber både nye muligheder og udfordringer, som skal tackles. Den digitale udvikling og øgede teknologiforståelse styrker vores demokrati. De nye generationer fødes ind i et teknologisk avanceret samfund, som bidrager til denne udvikling. Men den teknologiske udvikling er hurtigere end reguleringen, hvilket også betyder, at begreber som dataetik får større betydning. Der er brug for retningslinjer til håndtering af denne mængde information, som følger med digitaliseringen. 

Hos TDC NET har vi fokus på digital tillid, da vi arbejder med kritisk infrastruktur og med data som vores kerneforretning. Det kræver ambitioner og vedholdenhed at skabe en kultur, hvor digital tillid, er en topprioritet. Alle medarbejdere skal konstant være opmærksomme på deres ansvar for de data, de arbejder med. Vi er samlet set kun så gode, som den enkelte medarbejder formår at løfte sit ansvar 

Det kræver ambitioner og vedholdenhed at sikre en sådan kultur

Endelig rækker digital tillid rækker også eksternt. For at kunne opnå tillid fra vores leverandører og sørge for, at vi lever op til deres krav, begynder arbejdet hos os selv.

Der er stadig mange områder, hvor vi i TDC NET kan blive bedre, og med nye teknologier er det vigtigt, at vi hele tiden er på forkant. Vi ønsker at nå et sted hen, hvor det er lige så normalt at inddrage det dataetiske perspektiv i et projekt, som det er at lave en projektplan. For at komme med et konkret eksempel, har vi hos TDC NET indført en projektmodel som gør, at når alle projekter starter op i virksomheden, bliver Privacy-afdelingen involveret fra start, for at vurdere, hvilke ressourcer der skal til i projektet. Dette skal medvirke til, at der på sigt bliver tænkt over, hvilke typer data man arbejder med i et projekt, og det bliver en naturlig del af opstart af et nyt projekt. 

Vi vil gøre vores erfaringer til andres fordel 

TDC NET går ind som partner i ADD-projektet for at kunne bidrage til forståelsen af, hvordan vi arbejder med dataetik, og hvordan det påvirker vores hverdag. Vi ønsker at byde ind med vores findings, og vi vil gerne være med til åbent at tale om de store og svære dilemmaer, vi møder, når vi arbejder i en forretning med store mængder data. Derudover håber vi at kunne høre fra andre, hvordan de har inddraget den dataetiske agenda som en integreret del af deres virksomhedskultur.