Luk

ADD Partnerkonference: Hvordan sikrer vi digitale kompetencer til hele livet?

Den 28. oktober 2021 samlede ADD-projektet i samarbejde ATV partnerne i projektet for første gang under temaet: Hvordan sikrer vi digitale kompetencer til hele livet?

Den 28. oktober 2021 samlede ADD-projektet i samarbejde med Akademiet for Tekniske Videnskaber (ATV) alle partnerne i projektet for første gang. 59 partnere har i løbet af kun seks måneder allerede signet sig op til et samarbejde i ADD-projektet.

På partnerkonferencen den 28. oktober mødtes 43 af projektets partnere i BLOX i København for at drøfte digitalisering med respekt for demokrati og menneskelige værdier. Dagen var tætpakket, og partnerne diskuterede ivrigt og engageret demokrati, data og digitalisering – både på overordnet plan og ned i konkrete løsninger.

På dagen lagde Poul Toft Frederiksen, formand for ATV-Rådet for Teknologi og Samfund, ud med at understrege vigtigheden af et samarbejde mellem myndigheder, civilsamfund og befolkning om bedre teknologi og en udbredt teknologiforståelse, netop en af ADD-projektets kerneopgaver.

”Jeg har en fornemmelse af, at vi står i den første fase af en hundrede år lang proces, en revolution – og den er ikke lineær. Udviklingen er ikke til at forudse. Det, vi kan gøre, er at berede os på at reagere begavet og dynamisk”.

Poul Toft Frederiksen, formand for ATV-Rådet for Teknologi og Samfund

Kulturminister: Det her er den vigtigste opgave på mit bord for mig i tiden, der kommer

På programmet var også et oplæg fra kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen med fokus på, hvordan de nye teknologier påvirker den demokratiske samtale. Her understregede ministeren, at algoritmernes skyggesider udgør en af de største trusler mod vores demokrati, og at beslutningstagere og politikere har sovet i timen.

”Det mest forbløffende for mig er, at selvom man ved det her, så ser man (tech-giganterne) systematisk bort fra, at det er den påvirkning man har på verden. (…) Så meget desto mere opløftende at vi har en bred kreds af jer, der har besluttet jer for at gøre noget ved det. Det her er den vigtigste opgave på mit bord for mig i tiden, der kommer”.

Ane Halsboe-Jørgensen, kulturminister

Efter kulturministerens oplæg opstillede fem paneldeltagere til en debat med temaet: Hvordan sikrer vi digitale kompetencer hele livet? På scenen optrådte Michael E. Caspersen, Direktør og adjungeret professor ved It-vest-samarbejdende universiteter, Kaj Grønbæk, Professor og leder af Center for Datalogi ved Aarhus Universitet og formand for ATV’s Digitale Vismænd, Janus Sandsgaard, Digitaliseringspolitisk fagchef for Dansk Erhverv, Merete Carlson, afdelingsleder ved Center for Didaktik og Digitalisering ved Københavns Professionshøjskole og John Meinert, Direktør i AOF Danmark.

Paneldeltagerne debatterede blandt andet, hvor de ser, der er mest behov for at styrke de digitale kompetencer i befolkningen, og hvilken rolle det formelle uddannelses- og efteruddannelsessystem har, samt hvordan civilsamfund, fonde og oplysningsorganisationer kan bidrage til denne dagsorden.

Oplysning og uddannelse om digitalisering, data og demokrati

På konferencen gav fire af projektets partnere oplæg, hvor de kom med deres bud på, hvad de kan bidrage med til oplysning og uddannelse om digitalisering, data og demokrati.

Mikael Ekman, Direktør for Politik & Strategi i Microsoft Danmark & Island, præsenterede Microsofts take på digitale kompetencer gennem hele livet. Her beskrev han, at Danmark stadigvæk er i digital front, men når vi sammenligner os med andre EU-lande, taber vi terræn. Derfor har Microsoft en målsætning om at opkvalificere 200.000 danskere inden udgangen af 2024. Med initiativet støtter Microsoft en inkluderende og bæredygtig genopretning af dansk økonomi ved at styrke danskernes digitale kompetencer, der er nødvendige for at udfylde fremtidens jobs i Danmark.

Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening, holdt oplæg om folkebibliotekets rolle i en digital og algoritmestyret virkelighed. Michel stillede spørgsmålet: Hvis folk er et andet sted – altså digitalt – hvor efterlader det så folkebiblioteket, folkeoplysning, folkekirke, folkeskole og folkestyret? Og med det in mente argumenterede Michel for, at vi fremover må have fokus på en kulturpolitik, der aktivt kunne skabe alternativer, som sikrer borgernes adgang til information og fælles kulturoplevelser gennem public service-medier og virksomheder som biblioteker, der ikke er genereret af uigennemskuelige algoritmer.

Jacob Møller Overgaard, chef for kommunikation og samarbejder i Fonden for Socialt Ansvar, holdt oplæg om, hvordan digitaliseringen bliver en gevinst for det frivillige sociale arbejde, og hvordan frivilligdanmark kan bidrage til at styrke de digitale kompetencer i samfundet. Jakob beskrev, hvad Fonden for Socialt Ansvar planlægger at bidrage med ADD-projektet med – blandt andet med forskning, der skal sætte fokus på digitaliserings- og demokratispørgsmål i relation til etniske minoriteter.

Sidste oplæg var fra Carl Aage Dahl, administrerende direktør i IDA, og handlede om IDA’s arbejde i feltet mellem it-sikkerhed, kunstig intelligens og dataetik. Carl præsenterede de mange initiativer, som IDA har igangsat – blandt andet Engineer the Future og SIRI-Kommissionen og understregede, at det ligger IDA’s medlemmer meget på sinde, at den digitalisering vi er i gang med, ikke bare vi så gennemført som mulig, men også sker med omtanke og hensyn til privatliv, borgernes retssikkerhed og de værdier, vi har været mange år om at opbygge.

Handlingsplan for digitale kompetencer til hele livet

I arrangementets sidste del kom alle deltagere i arbejdstøjet i forbindelse med rundbordsdrøftelser arrangeret efter fire temaer. Dette er de første skridt mod den handlingsplan for digitale kompetencer til hele livet, som ADD-projektet sigter efter at kunne præsentere i 2022 sammen med alle partnere i ADD-projektet.

Følgende fire temaer blev debatterede til de forskellige rundbordsdrøftelser:

1. Hvilken rolle bør grundskolen, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser spille i arbejdet med styrkede digitale kompetencer og teknologiforståelse?

2. Hvordan kan det formelle efteruddannelsessystem understøtte arbejdet med styrkede digitale kompetencer til hele livet?

3. Hvilken rolle kan virksomheder og organisationers arbejde med digital opkvalificering af egne medarbejdere spille i arbejdet med styrkede digitale kompetencer?

4. Hvordan kan civilsamfundet spille en rolle i arbejdet med at styrke borgernes digitale kompetencer, og hvordan kan en sådan indsats understøttes og koordineres effektivt?

Skriv dig op til ADD-projektets nyhedsbrev

Tilbagemeldingerne på konferencen har været overvældende positive, og der arbejdes nu videre med at konkretisere både inputs til handlingsplanen og udvikle indsatser sammen med partnerkredsen.

Husk du kan følge både projektet og partnerindsatserne ved at skrive dig op til ADD-projektets nyhedsbrev her.