Luk

AIs betydning for vores arbejde og faglighed – kan EU-regulering sætte gode rammer for udviklingen?

12 april 2023/09.00 - 13.00
Fællessalen, Christiansborg, 1214, København K


Kunstig intelligens (AI) er ikke længere kun et tema for en lille gruppe IT-specialister, men påvirker flere og flere arbejdspladser. Den hastige udvikling i udbredelsen af AI tvinger os til at søge efter nye svar på svære spørgsmål om blandt andet grænser for automatisering, overvågning og mulighed for at opretholde faglig autonomi. Udfordringerne er mange, og uret tikker for at finde de løsninger, der sætter gode rammer for medarbejdere og arbejdspladser.

Kom og vær med til høringen om anvendelse af kunstig intelligens på arbejdspladser i den offentlige og private sektor, når Algoritmer, Data og Demokrati-projektet, Europabevægelsen og Akademikerne inviterer til debat på Christiansborg den 12. april 2023 i Fællessalen kl. 9.00-13.00.

Der er mange eksempler på, hvordan livet på vores arbejdspladser har ændret sig efter, at AI er blevet en mere almindelig og integreret del af arbejdet. Nogle fag og professioner har ændret sig radikalt, mens andre i mindre grad er berørt af AI-bølgen. En ting er dog sikker – teknologien har potentialet til at revolutionere arbejdet for både jurister, læger, undervisere og for mange andre professioner.

AI kan løse simple og repetitive opgaver og være en effektiv hjælper, og dermed frigøre tid og energi til vigtigere opgaver. Men med udviklingen følger også risici. Vi har set eksempler på bias i data og beslutninger som følge af lav datakvalitet/validitet, og på at AI overtager større dele af analyse- og vurderingsarbejdet og dermed grundlaget for opbygningen af vores opgaveløsnings- og beslutningskompetence.

Anvendelse af AI på vores arbejdspladser aktualiserer et behov for en stillingtagen til AI’s stigende indflydelse på vores samfund. Det er ikke kun en debat, vi skal have i Danmark, men også internationalt. Derfor vil vi gerne drøfte hvordan EU kan bidrage med en regulering af AI på en måde, så den understøtter udviklingen og anvendelsen af AI med respekt for centrale etiske samfundsværdier.

Til høringen vil vi blandt andet drøfte betydningen af udbredelsen af AI for vores fag, arbejdspladser og samfund ved at stille spørgsmålene:

  • Hvordan forandrer AI vores arbejdsliv og faglighed?

  • Bør vi sætter grænser for implementeringen af AI – og i så fald hvornår og hvordan?

  • Kan den nye kommende EU-forordning om kunstig intelligens hjælpe os med at regulere og sætte rammer for etisk anvendelse af AI på vores arbejdspladser, eller skal vi selv tage ansvaret og påbegynde arbejdet?

Dagens fulde program: