Luk

Høring på Christiansborg: Hvordan kan øget brug af sundhedsdata give bedre behandlingsforløb og frigøre ressourcer i en presset sundhedssektor?

21 september 2023/09.00 - 12.00
Fællessalen på Christiansborghøring, København

Der er bred enighed om, at en øget digitalisering af sundhedssystemet kan bidrage til at afhjælpe sundhedsvæsenets aktuelle, presserende udfordringer med bl.a. mangel på arbejdskraft. Ikke desto mindre er der fortsat et enormt uudnyttet potentiale ved i højere grad at bruge borgernes sundhedsdata og ved at udvikle og implementere systemer baseret på kunstig intelligens i sundhedsvæsenet.

På den baggrund ønsker ADD-projektet, Dansk Erhverv og Teknologirådet at gennemføre en fælles høring på Christiansborg, hvor vi bl.a. vil præsentere en række konkrete cases, der illustrerer både potentialer og barrierer, som man oplever i praksis for en øget brug af data i sundhedsvæsenet. Ønsket med høringen er bl.a. at stille skarpt på, hvordan man fra politisk hånd kan arbejde med at realisere de potentialer, der kan være med til at løse nogle af sundhedsvæsenets aktuelle og fremadrettede udfordringer.

Christoffer Aagaard Melson (V) og Flemming Møller Mortensen (S) er værter for høringen.

Se det fulde program her: