Luk

DEN DATADREVNE VELFÆRDSSTAT II – REVOLUTION, REFORM ELLER RO PÅ VÆRDIERNE?

18 april 2024/10.00 - 17.30
Aarhus Universitet Høegh-Guldbergs Gade 6B 8000 Aarhus C Bygning 1630-1632

Konferencen ’Den datadrevne velfærdsstat II’ samler forskere, praktikere og interessenter for at diskutere, hvordan digitaliseringen af den danske offentlige sektor påvirker velfærdsstatens værdier, om vi bør fremme eller forhindre påvirkningerne, og hvordan vi kan lykkedes med det.  

Den danske velfærdsstat er båret af en række værdier, idealer og institutioner, som lighed, fællesskab, solidaritet, frihed, omsorg, retssikkerhed og demokrati. Historien har vist, at ny teknologi kan medvirke til at forandre og i nogle tilfælde endda revolutionere de værdier og idealer, der kendetegner et samfund. Trykpressen var på den måde afgørende for reformationen i Europa i 1500-tallet, og p-pillen for den seksuelle frigørelse i Vesten i 1970’erne.

I dag er Danmark en førende nation i verden, når det kommer til udbredelsen af digitale teknologier i den offentlige sektor. Det gør det vigtigt at diskutere, hvordan digitaliseringen af den offentlige sektor fører til forandringer af velfærdsstatens værdier, idealer og institutioner.

Står vi midt i en usynlig revolution som fundamentalt forandrer forholdet mellem stat og borger, øger strukturel diskrimination af fattige og farvede, og afskaffer privatliv som en moralsk og juridisk værdi? Eller er vi involveret i en reform, hvor det offentliges brug af data og algoritmer fører til mere upartisk lighed og individualiseret omsorg? Eller er der i det store og hele ro på velfærdsværdierne, på trods af en IT-skandale eller to? 

Konferencen er organiseret af Cecilie Eriksen, AIAS-SHAPE-fellow, Aarhus Universitet, Helene Friis Ratner, leder af ADD-projektets empiriske undersøgelser og lektor, Aarhus Universitet og Dataetisk Råd.