Luk

Konference: Et uddannelsessystem til Danmarks digitale fremtid – hvad er næste skridt?

20 september 2022/09.30 - 15.00
IT-Universitetet, København

Der er bred enighed om, at Danmark ikke kan gribe de muligheder, som digitale teknologier rummer, hvis ikke uddannelsessystemet spiller en helt central rolle i at klæde Danmark og danskerne på med de nødvendige digitale og teknologiske kompetencer. 

ADD-projektet, ATV, Den Nationale Alliance for digital Teknologiforståelse og Digital Dogme inviterer derfor til konference om, hvordan vi tager de næste skridt i retning af et sammenhængende uddannelsessystem, der ruster Danmark til den digitale samtid og fremtid. På konferencen tager vi udgangspunkt i Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger og de strategiske målsætninger, som regeringen har udstukket for uddannelsesområdet i regeringens nye digitaliseringsstrategi. For hvert af de strategiske områder, spørger vi: Hvad er næste skridt?

Konferencen afholdes med IT-Universitetet i København, der er vært for arrangementet.

Konferencen vil identificere de politiske og ressourcemæssige barrierer, der står i vejen for effektiv implementering af initiativerne generelt og specifikt målsætningerne for uddannelsessystemet. Der vil være fokus på, hvad vi kan gøre for at nedbryde identificerede barrierer på tværs af erhvervsliv, uddannelsessektor og det politiske system.

Som deltager på konferencen vil du indledningsvist få en samlet status på hvor vi står politisk og strukturelt i forhold til at skabe et sammenhængene uddannelsessystem der er rustet til opgaven med at sikre danskerne digitale kompetencer til hele livet.

Herefter foregår drøftelserne i fire tematiserede spor:

Grundskole og læreruddannelse: Hvordan sikrer vi, at der er kvalificerede lærere og undervisningsmateriale af høj kvalitet til undervisning i digital teknologiforståelse? Hvad skal der til for at lærerne kan løfte opgaven i praksis og hvordan kan de eksisterende gode erfaringer løftes videre i en fælles retning og struktur, som kommer flere til gavn?

Ungdomsuddannelser: Hvordan sikrer vi, at undervisere og undervisningsmateriale på ungdomsuddannelserne bygger ovenpå teknologiforståelse i grundskolen og bygger tilstrækkelig bro til det videre uddannelsessystem?

Videregående uddannelser: Hvordan sikrer vi adgang til kandidater med it-kompetencer både i de specialiserede it-uddannelser og bredt på de videregående uddannelser. Og hvordan sikrer vi de nødvendige forskerressourcer og vidensgrundlag til at uddanne kandidater med relevante it-kompetencer?

Efteruddannelsesområdet: Hvordan sikrer vi et fleksibelt og attraktivt efter- og videreuddannelsessystem, der kan tilbyde efterspurgt opkvalificering i digitale teknologier, som styrker den enkelte og møder virksomhederne behov? Herunder at alle ledige får tilbudt digital opkvalificering?

Som konkret output fra konferencen udarbejdes et brief fra hvert område, som vil indgå i det videre arbejde med at sikre et uddannelsessystem der er rustet til at løfte det digitale- og teknologiske kompetenceniveau.