Luk

Algoritmer, ledelse og arbejdsmiljø: Indsamling af medarbejderdata som ny vej til at øge produktivitet og trivsel – eller en udfordring for tilliden?

06 december 2022/10.00 - 13.30

ADD-projektet vil sammen med IDA -Ingeniørforeningen i Danmark, HK og Dataetisk Råd sætte fokus på de dataetiske dilemmaer der knytter sig den stigende brug af dataindsamling og anvendelse af kunstig intelligens på arbejdspladserne. På konferencen forventer vi at kunne præsentere tal fra en ny befolkningsundersøgelse på området, som vil være afsæt for en bred debat af denne svære og vigtige problemstilling.