Luk

Lanceringskonference: Digital dataindsamling på arbejdspladserne

27 september 2023/13.00 - 14.25
Online

Onsdag den 27. september præsenteres resultaterne af en ny undersøgelse, der er foretaget blandt ledere på danske arbejdspladser, om indsamling af medarbejderdata via digitale værktøjer på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen sætter fokus på, hvor udbredt et fænomen indsamling og brug af medarbejderdata egentlig er i Danmark, holdninger til det blandt medarbejdere og ledere på arbejdspladserne og nogle af de udfordringer det giver – særligt når det kommer til at bevare tillid og gode relationer mellem ledelse og medarbejdere på arbejdspladserne.

Foruden at præsentere resultaterne fra undersøgelsen sætter vi også de nye digitale teknologier i kontekst, og hører fra en ekspert, hvad de digitale teknologier bredere set betyder for vores arbejdsliv, og får centrale spillere blandt arbejdsmarkedets parter til at diskutere, hvordan vi så håndterer de udfordringer, der følger af de nye muligheder for at indsamle data om medarbejdere.

Program

  • 13:00 – 13:05 Velkomst v. Lisbeth Knudsen, Strategidirektør i Altinget og Mandag Morgen.
  • 13:05 – 13:30 Oplæg: Hvad betyder de digitale teknologier for arbejdslivet? Pernille Kræmmergaard, ph.d., Direktør, DI2X og medlem af ATV’s dataetiske råd.
  • 13:30 – 13:55 Oplæg: Resultater fra ny undersøgelse blandt ledere på arbejdsmarkedet v. Casper W. Hald, senioranalytiker, Tænketanken Mandag Morgen.
  • 13:55 – 14:25 Paneldiskussion: Hvordan håndterer vi faldgruber og muligheder ved digitale data? v. Sara Vergo, formand for Djøf; Michael Jarlner, tech-redaktør, Politiken; repræsentanter fra DI og FH.

Baggrund

Nye teknologier giver arbejdsgivere mulighed for følge stadigt mere med i deres medarbejderes gøren og laden. Det være sig via tracking, monitorering af pauser, antal klik på tastaturet med mere. Med de nye muligheder følger også et ansvar for ordentlig dataetik på arbejdspladserne, og sikring af et godt arbejdsmiljø. For arbejdsgivernes brug af de nye teknologier kan hurtigt føre til følelser af overvågning og mistillid blandt medarbejdere og dermed forringet trivsel og i sidste ende dårligere arbejdsresultater.

En tidligere repræsentativ undersøgelse blandt medarbejdere på det danske arbejdsmarked viste, at pct. 63 pct. oplever, at der indsamles digitale data om dem på arbejdspladsen heraf har 1 ud af 5 har følt sig overvåget. Samtidig er kun få positivt stemt overfor dataindsamlingen. De nye teknologier er altså udbredt på arbejdspladserne, og kalder på, at vi bliver klogere på, hvordan vi bedst muligt griber de muligheder teknologien kan give, uden at gå på kompromis med arbejdsmiljø og tillid.

Som opfølgning på den tidligere undersøgelse blandt medarbejdere er der blevet gennemført en repræsentativ undersøgelse blandt ledere på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen bekræfter at brug af medarbejderdata indsamlet via digitale værktøjer er udbredt, at mange er skeptiske og at der er risiko for konflikt mellem medarbejdere og ledelse. Undersøgelsen peger dog også på, hvordan vi bedst muligt kan gribe de teknologiske muligheder og samtidig sikre et godt arbejdsmiljø.

Til konferencen d. 27. september præsenteres resultaterne af den nye undersøgelse blandt ledere, og vi dykker ned i, hvordan vi bedst muligt kan håndtere de udfordringer som opstår i kølvandet på de nye teknologiske muligheder for at indsamle medarbejderdata.

Undersøgelse og lancering gennemføres af Tænketanken Mandag Morgen på vegne af ADD-projektet i partnerskab med Dansk Erhverv, DI, Djøf, DM, IDA, FH, Finansforbundet og Forsikringsforbundet.