Luk

Mellem mennesker og teknologi: Udvikling af AI til sundhedsvæsenet

04 oktober 2023/14.00 - 16.30
IT-Branchen, Langebrogade 3E, 1411 København K

Kom til gå-hjem-møde om AI-udvikling til sundhedsvæsenet. Få inspiration fra virksomheder, der alle er i gang med at udvikle klinisk kunstig intelligens og deltag i erfaringsudveksling med kollegaer fra it-branchen. Vi samler AI-udviklere fra branchen til tre inspirerende oplæg, kaffe og sødt til ganen samt erfaringsudveksling.

Gennem en åben diskussion ønsker vi at:

1.Udforske forskellige synspunkter på arbejdet med kunstig intelligens på hospitaler

2.Undersøge, hvordan du som udvikler påvirker det kliniske felt

3.Blive klogere på, hvad vi kan lære af kolleger, der arbejder med lignende teknologier inden for sundhedsdomænet.

Program

14.00Velkomst og introduktion
14.10Tre inspirationsoplæg
– Robert Lauritzen, CEO, Cerebriu
– Benjamin Rasmussen, læge og klinisk forskningsleder, CAI-X, Odense Universitetshospital
– Simon Moe Sørensen, Data Scientist, 2021.AI
14.40Faciliteret drøftelse af udvalgte cases om forholdet mellem teknologi og mennesker inden for udvikling af klinisk kunstig intelligens
15.40    Opsamling på drøftelser
Hvad er de vigtigste pointer, når vi snakker om organisering af klinisk kunstig intelligens mellem teknologi og mennesker set fra det kliniske perspektiv?
16.00Mulighed for at netværke
16.30Tak for i dag