Luk

Policy Lab: Anvendelse af ansigtsgenkendelsesteknologi i Danmark

09 november 2022/09.00 - 14.30
Asia House, Indiakaj 16, København

Det tredje Policy Lab under ADD-projektet vil tage udgangspunkt i problemstillingen: Hvordan bør vi anvende og regulere brugen af ansigtsgenkendelse i Danmark?

Brugen af ansigtsgenkendelse i det offentlige rum tager fart både i Danmark og i resten af verden. Teknologien anvendes i flere og flere sammenhænge i alt fra fitnesscentre til stadions, butikker og lufthavne, og det kommercielle marked for ansigtsgenkendelsesprodukter er hastigt voksende. I takt med dette er der også en voksende og væsentlig diskussion om rammerne for brugen af teknologien

Ansigtsgenkendelse giver nye muligheder og vil kunne bruges til legitime formål som f.eks. at løfte en vigtig samfundsopgave som at bekæmpe kriminalitet i samfundet, men teknologien kan også have utilsigtede skadevirkninger. Derfor er det vigtigt, at teknologiens udbredelse gøres til et samfundsanliggende med henblik på en kontrolleret, begrænset og transparent anvendelse.

Har du spørgsmål til arrangementet så kontakt senior analytiker hos Tænketanken Mandag Morgen, Daniel Honoré Jensen på dhj@mm.dk