Luk

Policy Lab: Dataetik i danske virksomheder

02 juni 2023/09.00 - 14.30
Indiakaj 16, 2100, København

Dette fjerde ADD Policy Lab, afvikles i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, og tager udgangspunkt i problemstillingen: Hvordan kan vi udbrede og styrke danske virksomheders arbejde med dataetik?

I en tid hvor virksomheder indsamler og anvender mere data end nogensinde før, i stadigt mere avancerede digitale teknologier, efterspørger flere og flere borgere, at digitaliseringen skal sætte mennesket i centrum. I det ligger der en oplagt mulighed for danske virksomheder, i at udnytte Danmarks digitale styrkeposition og bringe os i front med teknologiske løsninger, som bygger på dataetiske principper, der kan gøre dataetik til en dansk konkurrenceparameter på lige fod med den grønne omstilling.

Men samtidig viser en nylig undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen, at mange store danske virksomheder har svært ved at forstå, hvad dataetik præcist dækker over, og hvordan det kan give værdi at bruge ressourcer på det. Det betyder, at virksomhederne ofte har svært ved at arbejde konkret med dataetik og forankre det i hele deres organisation. Udfordringen består bl.a. i, at ’dataetik’ som begreb oftest forstås forskelligt, både indenfor og imellem danske virksomheder, og kan for eksempel dække over virksomhedens principper for ansvarlig indsamling af kundedata, for deres holdning til udviklingen og brugen af kunstig intelligens, eller for noget helt tredje.

Det rejser spørgsmålene:

– Hvad er dataetik egentlig – og hvorfor har det et potentiale for danske virksomheder at arbejde med indgående med?

– Hvordan ser den “dataetiske business case” ud og hvilke konkrete dataetiske dilemmaer kan danske virksomheder forvente at skulle forholde sig til?

– Hvilke værktøjer og metoder findes der, som kan hjælpe virksomheder i gang med at integrere dataetik og digital ansvarlighed i praksis? Og hvilke læringer og erfaringer kan videregives fra de virksomheder og organisationer, som allerede i dag beskæftiger sig indgående med dataetik?

– Endelig, hvordan kan vi understøtte danske virksomheder i at arbejde mere indgående med dataetik – både fra politisk hold, fra brancheorganisationer, i forskningen og i virksomhederne selv?