Luk

Policy Lab om anvendelsen af algoritmer i den offentlige sundhedssektor

22 marts 2022/09.00 - 14.00
Asia House, Indiakaj 16, København

Danmark topper ranglisterne, når det gælder offentlig digitalisering, og der er enighed på tværs af erhvervsliv, arbejdstagerorganisationer og politikere at øget digitalisering er helt nødvendigt, hvis Danmark skal fastholde sin position som et af verdens rigeste lande med konkurrencedygtige virksomheder og høj kvalitet af offentlig service. En analyse fra innovationsfonden konkluderer, at øget anvendelse af algoritmer og kunstig intelligens i det offentlige potentielt kan gøre Danmark 35 mia.kr. rigere om året. Der er samtidig enighed om, at digitalisering ikke alene har en meget positiv side, men at der også er risikoelementer ved stigende anvendelse af algoritmer og AI i den offentlige forvaltning, som skal håndteres. På den baggrund har ADD-projektet samlet en bred kreds af offentlige ledere, digitale projektledere, eksperter og forskere på tværs af universiteter, stat, regioner, kommuner, erhvervsliv og interesseorganisationer.

Formålet med Policy Lab’et er at:

  • Udarbejde anbefalinger til politiske initiativer og løsninger der kan fremme ansvarlig og succesfuld udnyttelse af teknologierne
  • Kortlægge best-practice og relevante policy redskaber fra ind- og udland
  • Bringe forskningsbaseret viden i spil overfor aktører og leverandører, som sidder med ansvaret for udnyttelse og implementering af teknologier
  • Give input til implementering af forskning og rådgivning indenfor området
  • Kortlægge anvendelsesmuligheder og potentialer ved prædiktive algoritmer og de dertil knyttede etiske dilemmaer, huridiske rammer og nye muligheder, med henblik på ansvarlig udnyttelse af teknologierne

*Deltagelse med personlig invitation