Luk

Virksomheders medansvar for borgernær og inkluderende digitalisering

15 november 2023/12.00 - 17.30
Danmarks Tekniske Universitet, Bygning 101, Glassalen, 2800 Kgs. Lyngby

Vi står overfor en ny digital æra, med stigende bevidsthed om digital inklusion. I Danmark har civilsamfundsorganisationer, medier, ombudsmand og fagmiljøer gjort det tydeligt for politikerne, at det er nødvendigt at sætte borgerne i centrum for yderligere digitalisering af velfærdsstaten. Nært forestående regulering fra EU kommer til at påvirke både den offentlige og private sektors fremtidige tilgang til digitalisering. Virksomhederne, der leverer de tekniske løsninger og myndighederne, der anskaffer og implementerer dem, har alle et ansvar for at løsningerne fungerer – også for dem, der er udfordret af kravet om obligatorisk digital selvbetjening.

Det giver anledning til at spørge: Hvad ved vi på nuværende tidspunkt om digital eksklusion? Hvem skal sikre at digitale services er tilgængelige for alle? Hvordan kan viden og erfaringer med digital eksklusion formidles til leverandørerne af offentlige digitale løsninger? Har virksomhederne et medansvar når digitale løsninger ikke slår til? Kan den viden vi har på nuværende tidspunkt om digital eksklusion gøres til en konkurrencefordel for danske virksomheder?

Vi samler myndigheder, civilsamfund, virksomheder, universiteter, berørte grupper, og politikere til en dag med deling af viden, dialog og debat. Konferencen sætter fokus på digitale løsninger til den offentlige sektor i Danmark, Norden og Europa. Vi bliver vi klogere på om samarbejde på tværs af virksomheder, myndigheder og berørte grupper kan bidrage positivt til udviklingen og udbredelsen af tilgængelige, ansvarlige og socialt bæredygtige digitale løsninger til fremtidens velfærdssamfund.

Dagen vil byde på

Viden om digital og social eksklusion henblik på at skabe en dybere forståelse af problematikken.

Eksempler fra aktører der tager ansvar for at udvikle systemer, der er borgernære og inkluderende.

Diskussion af virksomhedernes medansvar og muligheder for at bidrage til løsninger på digital eksklusion.

Program for dagen:  

12.00-12.30: Sandwich
12.30-13.00: Anders Bjarklev, rektor på DTU byder velkommen
13.00-14.00: Hvad ved vi om digital eksklusion?
14.00-14.15: Pause
14.15-14.45:  Hovedtaler: Sofia Ranchordas, Twente University (på engelsk)
14.45-15.45: Løsninger på digital eksklusion
15.45-16.45: Paneldebat
16.45-17.00: Opsamlende samtale
17.00-17.30: På gensyn, drink og netværk

Alle er velkomne, men der er et begrænset antal pladser til rådighed.