Luk

Workshop: Algoritmer og data på arbejdspladsen: Produktivitetsoptimering eller overvågning?

26 september 2022/09.00 - 14.00

I takt med at teknologi og digitalisering er blevet en naturlig del af danske arbejdspladser opstår nye muligheder for via digitale data at overvåge medarbejdernes produktivitet, sindstilstand, samarbejdsevner mv og på omfattende vis at anvende denne viden i tilrettelæggelsen af arbejdet.  Denne workshop har til formål at afdække og beskrive denne udvikling på danske arbejdspladser.  

Workshoppen sigter efter at samle en forholdsvis lille gruppe af personer med indsigt og viden på dette område.

Hvis du mener at du eller en fra din organisation kan bidrage med særlig indsigt på dette område, så skriv til projektchef i Tænketanken Mandag Morgen: Jakob Sørensen på mail jks@mm.dk