Luk

Workshop om forskningssamarbejde

01 februar 2023/10.00 - 14.00
Konferencesalen på Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København, København

På workshoppen vil ADD-partnere og ADD-forskere sammen kortlægge, hvordan der kan skabes gode relationer og samarbejder mellem forskning, praktikere og beslutningstagere, for eksempel i myndigheder, virksomheder, brancheorganisationer og andre. Vi vil arbejde med konkrete værktøjer til at styrke samarbejdet og muligheden for at udvikle forskningsspørgsmål og fælles missioner.

Dagen begynder med oplæg fra ADD Knowledge Broker Prof. David Budtz Pedersen om ADD-projektet, og hvordan forskningsviden kan mobiliseres i kontaktfladen mellem forskning og praksis. Dernæst inviterer vi på frokost, og efterfølgende skal forskere og partnere arbejde sammen om cases for at undersøge praktiske udfordringer og mulighedsbetingelser for det gode samarbejde.