Luk

Bibliotekschefforeningen styrker demokratiet i den digitale tidsalder med “Algoritmer, Data og Demokrati”

Bibliotekschefforeningen (BCF) er stolte af at være partner i "Algoritmer, Data og Demokrati" (ADD)-projektet.

Vi ser det som en naturlig forlængelse af vores mission at sikre borgernes adgang til viden og evnen til at navigere i et stadigt mere digitaliseret samfund. Det skriver Henning Schmidt, som er bibliotekschef i foreningen i dette partnerindlæg.

Som centrale aktører inden for folkebibliotekerne er vi ideelt positioneret til at bidrage til projektets mål. Vores biblioteker fungerer som knudepunkter for oplysning og læring, og vi har et stærkt engagement i at fremme digital dannelse og et kritisk og informeret borgerskab.

I en tid, hvor vigtige beslutninger i stigende grad baseres på kunstig intelligens og algoritmer, er det afgørende, at borgerne forstår, hvordan disse teknologier påvirker dem. Vi vil være med til at afmystificere og formidle viden om disse processer, og dermed styrke det demokratiske fundament i vores samfund.

BCFs unikke perspektiver og stærke netværk bidrager til ADD-projektet. Vi har et solidt grundlag i national og international biblioteksudvikling, og vi er i løbende dialog med partnere på tværs af sektorer. Gennem vores aktiviteter og faglige platforme vil vi fremme en bred forståelse og debat om de teknologier, der former vores samfund.

Vi ser frem til at arbejde sammen med andre partnere i projektet for at:

  • Fremme en dybere samfundsmæssig indsigt i algoritmer og datas indflydelse
  • Udvikle robuste strategier for at sikre en ansvarlig anvendelse af disse teknologier
  • Sikre, at algoritmer og data bruges på en måde, der styrker demokratiet og beskytter borgernes interesser

Med bibliotekernes rolle som demokratiske institutioner vil vi arbejde for at sikre:

  • Et transparent, retfærdigt og inkluderende digitalt landskab
  • At alle borgere har adgang til vigtig viden og de nødvendige værktøjer til at engagere sig meningsfuldt i den teknologidrevne verden

BCFs deltagelse i ADD-projektet er en spændende udvikling i vores engagement i bibliotekernes og demokratiets fremtid. Vi ser frem til at bidrage til, og lære fra, de mange aspekter af projektet, og dermed fortsætte vores mission om at berige samfundet gennem viden, oplysning og kulturel forståelse.

Sammen kan vi sikre, at alle borgere har de nødvendige forudsætninger for at navigere i den digitale tidsalder og aktivt deltage i et stærkt demokrati.