Luk

Center for Digital Velfærd: Den digitale transformation skal engagere alle samfundslag og ikke lade nogen i stikken, hvis den skal være en succes. Sådan er situationen ikke altid nu.

Center for Digital Velfærd under IT-Universitetet i København er netop blevet partner i ADD-projektet.

Af Strategisk Projektleder (barselsvikar), Line N. Johansen & Irina Papazu, Centerleder, ITU’s Center for Digital Velfærd

FN kårede i 2018 Danmark som verdensmester i offentlig digitalisering; en titel som Danmark bryster sig af på trods af, at der ikke foreligger meget dansk forskning i de langsigtede konsekvenser heraf. Digital velfærd handler om mere end effektive IT-løsninger og levering af offentlig velfærdsservices gennem omfattende infrastrukturprojekter. Digitale løsninger ændrer arbejdsprocesser for offentligt ansatte, forandrer mødet mellem stat og borger, forskubber relationerne mellem den private og den offentlige sektor og griber ind i måden vi forstår og interagerer med velfærdsstaten. Det er derfor en vigtig samfundsopgave at undersøge konsekvenserne af den offentlige digitalisering nærmere for at sikre, at digitaliseringen harmonerer med velfærdssamfundets og demokratiets grundlæggende værdier og sikrer den bedst mulige udvikling i fremtiden.

Center for Digital Velfærd (CDV) blev oprettet i 2020, for at sikre et videnskabeligt grundlag for udforskningen af en række problemstillinger knyttet til digitaliseringen af den danske velfærdsstat. CDV er et tværfagligt forskningscenter på IT-Universitetet i København, der søger at forstå og udfordre, hvad det vil sige at leve og lede i en digitaliseret velfærdsstat. Vi stræber efter at skabe analyser og løsninger, der er bæredygtige, demokratiske og sætter mangfoldighed højt. Det gør vi bl.a. sammen med vores medlemmer, der udgør interessenter og aktører fra dele af den offentlige, private og civile sektor, hvor vi tilbyder netværks- og samarbejdsmuligheder med ligesindede, indblik i digitaliseringsarbejde i danske myndigheder og interesseorganisationer, events med førende forskere inden for området, forskningsfokuserede workshops, deltagelse i tematiske arbejdsgrupper og ekskursioner, debat- og policyudviklingsarbejde. CDV engagerer over 30 forskere fra bl.a. ITU, CBS, Københavns Professionshøjskole og Institut for Menneskerettigheder, samt 15 faglige organisationer, der alle arbejder med offentlig digitalisering af velfærden. CDV kan genkende en del af sin medlemskreds, samt interessen for offentlig digitalisering, i ADD-projektet, hvorfor centeret har truffet beslutningen om at blive partnere. Om denne beslutning siger centerleder og lektor på ITU, Irina Papazu:

“Vi mener, at CDV har rigtig meget til fælles med ADD-projektet, både i vores forskningsmæssige fokus på dansk digitalisering og i vores struktur og formål som institutioner, der ønsker at skabe engagement og debat på tværs af forskning og det bredere samfund i tæt samarbejde med praksis. Forskningsmæssigt er der allerede tætte kollegiale bånd mellem os, og derfor er det oplagt at konsolidere båndene med dette partnerskab, der vil gøre samarbejde endnu lettere fremover.”

Formålet med partnerskabet med ADD-projektet er dels at styrke den offentlige, demokratiske samtale om konsekvenserne af digitaliseringen af den danske velfærdsstat gennem øget udforskning, dialog og debat, dels at skabe øget synlighed og samarbejde omkring centerets aktiviteter for både forskere og praktikere. Dette ønske ser vi bedst opfyldt ved at blive en del af en større folkeoplysningsalliance og fællesskab af ligesindede partnere, så vi sikrer, at centerets arbejde kommer ud til den brede befolkning og skaber værdi både for de danskere, der arbejder i og som påvirkes af digitalisering af velfærdsstaten. Vi er overbeviste om, at den digitale transformation, som Danmark er i gang med, skal engagere alle samfundslag og ikke lade nogen i stikken, hvis den skal være en succes. Sådan er situationen ikke altid nu, og det vil CDV gerne være med til at skabe synlighed om og løsninger på. 

Læs mere om Center for Digital Velfærd her: https://cdw.itu.dk/