Luk

Læs ADD-projektets nye anbefalinger om ansvarlig og værdiskabende brug af medarbejderdata

Som del af en bred partnerkreds er ADD-projektet medafsender på et nyt anbefalingskatalog, der skal støtte og styrke arbejdspladser i deres anvendelse af medarbejderdata. Dyk…

Digitaliseringen af vores arbejdspladser har åbnet for nye måder at indsamle og behandle stadig større mængder af data, herunder data om arbejdspladsernes egne medarbejdere. Og selvom medarbejderdata utvivlsomt rummer store potentialer for at øge effektivitet, trivsel og innovation, medfører de også etiske og juridiske problemstillinger, som kan udfordre tilliden og arbejdsmiljøet. Så hvordan indsamler og bruger man medarbejderdata på en ansvarlig måde, som både ledere og medarbejdere på arbejdspladserne kan se sig selv i?

Det giver ADD-projektet sammen med Dansk Erhverv, Dansk Industri, Djøf, Dansk Magisterforening, Finansforbundet, Forsikringsforbundet og IDA nu et bud på. Partnerkredsen lancerer her et anbefalingskatalog, som er en støtte til alle arbejdspladser, der skal finde balancen imellem at bruge medarbejderdata som en ressource, uden at tilliden og arbejdsmiljøet sættes over styr.

”Indsamling af medarbejderdata er allerede et stort og voksende område på danske arbejdspladser. Brugen af kunstig intelligens, digitale assistenter og andre nye former for redskaber, som flytter ind i vores arbejdsliv, kommer til at øge mulighederne for både den ubehagelige side af sagen – medarbejderovervågningen – og den positive side – at vi får nyttige data til at forbedre vores arbejdsmiljø og trivsel,” siger Lisbeth Knudsen, leder for ADD-projektets oplysnings- og dialogindsats.

Der skal bygges bro mellem ledere og medarbejdere

I årets løb har partnerkredsen kortlagt hvordan danske arbejdspladser anvender medarbejderdata. Gennem undersøgelser af både medarbejdernes og ledernes perspektiver på fænomenet, er det blevet klart, at det er en udvikling med fart på – godt og vel 4 ud af 5 arbejdspladser i Danmark indsamler og bruger i dag medarbejderdata.

Samtidig peger resultaterne også på, at der er væsentlige afvigelser mellem ledernes og medarbejdernes oplevelse af den nye digitale virkelighed på arbejdspladsen. Hvor næsten halvdelen af ledere bakker op om indsamlingen af medarbejderdata, er det kun en fjerdedel af medarbejderne, der kan sige det samme. Og mens 2 ud af 3 ledere rapporterer, at de har talt med deres medarbejdere om indsamling af medarbejderdata, er det kun 1 ud af 4 medarbejdere, der oplever, at deres leder har klargjort formålet med dataindsamlingen.

Netop derfor kredser anbefalingerne fra partnerkredsen om fire temaer, der skal sikre at tilliden mellem ledere og medarbejdere: Transparens, kompetence, dialog og dataetik.