Luk

Danmarks Statistik: Upartisk faktabaseret viden er en bærende søjle for vores demokrati og samfund

Fri og lige adgang til retvisende statistik er en forudsætning for et velfungerende demokrati.

Af Søren Schiønning Andersen, afdelingsdirektør for Erhvervsstatistik

Danmarks Statistik er den nationale myndighed for udarbejdelse og formidling af officiel statistik. Vores historie går tilbage til indførelse af Grundloven i Danmark, og vi er stolte af, at vores tal og data understøtter et levende demokrati og en velfungerende samfundsøkonomi. Som den nationale leverandør af uafhængig statistik sætter vi en ære i at stille relevant og retvisende statistik og data til rådighed for borgere, medier, forskere, myndigheder og erhvervslivet i en tid, hvor man hver dag skal navigere i en malstrøm af tal og informationer, hvoraf mange er enten svært gennemskuelige, båret af særinteresser eller direkte misvisende.

Omfanget af misinformation og disinformation er bekymrende, og vores seneste måling viser, at tre ud af fem voksne har oplevet tydeligt falskt eller vildledende indhold på nyhedsmedier eller sociale medier. Dertil kommer det, som respondenterne ikke opdager og vi af den grund ikke måler. Disinformation og misinformation er en alvorlig trussel mod vores demokrati, og det er i stigende grad vigtigt at sikre tilgængelige, retvisende og veldokumenterede informationer om vores levevilkår og om samfundets indretning og udvikling.

Retvisende og veldokumenterede informationer om Danmark, borgerne og virksomhederne er netop det, som vi udarbejder og formidler. Vores officielle statistikker dækker bl.a. befolkningsudvikling, sundhed, sociale forhold, uddannelse, kulturlivet, iværksætteri og erhvervsforhold, fødevareproduktion, transport, miljø og klima, offentlige finansier, nationalregnskab osv. Vi sætter tal på bl.a. den økonomiske vækst, udviklingen i beskæftigelsen, klimabelastning, indvandring og integration, så debat og beslutninger kan tages på et grundlag af fælles fakta.

Ved hjælp af vores tal og data kan vi også måle Danmark i forhold til andre lande. Derfor ved vi fx, at Danmark er et af verdens allermest digitaliserede lande. Befolkningens digitale kompetencer er bedre end i de fleste andre lande, virksomhederne ligger i den europæiske top, og der er generelt høj tillid til de digitale løsninger offentlige og private virksomheder og organisationer udbyder. I takt med, at vores hverdag bliver mere og mere digital, vokser opmærksomheden på den gruppe af borgere, der udfordres af den stigende digitalisering af bl.a. offentlige tjenester. Som statistikmyndighed oplever vi en stadigt stigende efterspørgsel efter mere viden fra politikere, myndigheder, virksomheder, forskere, medier og borgere om digitaliseringens effekter og påvirkning af samfundet – såvel positive som bekymrende. Det er fx i forhold til børns brug af sociale medier, virksomheders arbejde med dataetik, anvendelse af offentlige digitale løsninger, nyhedsstrømmens spredning på forskellige platforme og digitalt udfordrede borgere. Vi arbejder løbende med at styrke den statistiske dækning på disse områder i samarbejde med brugerne, og det er derfor med både glæde og store forventninger, at vi træder ind i kredsen af partnere i ADD-projektet.

Der er allerede nu flere spændende idéer på tegnebrættet, der kan skabe værdi for det samlede projekt, bl.a. om digital inklusion blandt borgerne. Vi glæder os til partnerskabet med ADD-projektet og muligheden for at være med til at understøtte Danmarks fremtid som digitalt foregangsland.