Luk

ADD-projektet runder 100 partnere

ADD-projektets nationale alliance runder 100 partnere fra alle dele af samfundet. Et stort tak skal lyde for samskabelsen og engagementet om den digitale dagsorden.

Af Lisbeth Knudsen, strategidirektør og leder af Outreach-delen af ADD-projektet

Få dage før Algoritmer, Data og Demokrati-projektets årlige partnermøde den 1. november runder vi en helt unik milepæl for Outreach-delen af det store projekt finansieret af Velux-fondene. Jeg kan ikke komme i tanke om noget andet forskningsprojekt, der har opnået at have 100 partnere fra alle dele af det danske samfund tilknyttet i et enestående netværk af interessenter.

Når man kigger ned over listen for ADD-projektets nationale alliance, så finder man alle typer af civilsamfundsorganisationer og rigtigt mange kommercielle virksomheder og brancheorganisationer. På listen er også en lang række uddannelsesinstitutioner, offentlige organisationer som styrelser, biblioteker og kommuner og de største kulturinstitutioner i landet.

Meningen med den nationale alliance er at understøtte de tre hovedopgaver for Outreach-delen (formidlingsdelen) af Algoritmer, Data og Demokrati-projektet som er:

OPLYSNING

Danskernes digitale forståelse og kompetencer skal løftes med henblik på at give borgerne det bedst mulige udgangspunkt for at udnytte de digitale muligheder og kunne navigere oplyst i et digitalt samfund, med udgangspunkt i demokratiske værdier.

INDDRAGELSE

Danmark skal være et foregangsland i forhold til at inddrage og involvere befolkningen som helhed i digitaliseringen af Danmark. Danskerne skal deltage i den demokratiske samtale om de dilemmaer, der følger med digitaliseringen.

LØSNINGER

Et velfungerende digitalt og demokratisk samfund skal bygge videre på vores tradition for fællesskaber og en tillidsbaseret tilgang til tingene. Derfor er det vigtigt at samle danskerne på tværs af interesser, uddannelse og erhverv med henblik på at identificere, hvordan vi skaber et digitalt samfund med den rette sammenhængskraft.

Tak for engagement og samskabelse

ADD-projektet arbejder for, at demokratiet styrkes af den digitale udvikling gennem forskning, øget teknologiforståelse, digital dannelse og dialog. Siden projektets start har vi arbejdet på at opbygge partnernetværket med henblik på både at give partnerne en mulighed for at inspirere forskerne i projektet, og samtidig at give forskerne adgang til den store berøringsflade, som partnerne repræsenterer.

Vi har drukket spandevis af kaffe med på bilaterale partnermøder og samarbejdet intenst om spændende arrangementer, workshops, konferencer, policy labs og meget mere. Vi har udarbejdet forskellige analyser og dybgående policy-briefs, som er kommet alle partnere i alliancen til gode.

Der er ikke noget medlemsgebyr til ADD-netværket, men der er en forpligtelse for alle partnere til at bidrage med ideer og forslag til, hvordan vi kan leve op til de tre formål om oplysning, inddragelse og løsninger.

Tak til de mange partnere, der allerede er kommet med ideer og invitationer, og som har rakt ud til andre i netværket med forslag til samarbejde. Vi elsker i projektet når partnere selv finder sammen om engagerende og gerne utraditionelle ideer og kommer til os for koordinering, effektuering og udbredelse af dem. Bliv endelig ved med det.

Og det stopper ikke med de 100

I den kommende tid vil vi i Outreach-delen af ADD-projektet tage dialog med udvalgte partnere til de fem temaer, vi har sat for vores målprogram 2023-2026:

TEMA 1: Nye teknologier og hvordan påvirker de samfundet

TEMA 2: Borgernes digitale kompetencer

TEMA 3: Digitaliseringens betydning for demokratiet

TEMA 4: Det digitale velfærdssamfund

TEMA 5: Trivsel, livskvalitet og inklusion i et digitalt samfund

Udviklingen af partnernetværket stopper ikke her ved de 100 medlemmer. Der er fortsat mange, som vi gerne vil engagere i at deltage i at få digitaliseringen i Danmark til at udvikle sig i en positiv retning med respekt for humanistiske og demokratiske værdier. Det er sådan, det hedder i formålsparagraffen for ADD-projektet, og projektets over 30 tilknyttede forskere er i fuld gang med at udfylde deres del af projektet. Det vil partnerkredsen også løbende have mulighed for at følge på tætteste hold, efterhånden som forskningsresultaterne kan præsenteres og udbredes.

Skulle du læse dette, uden at du eller din organisation/institution/virksomhed/brancheorganisation endnu er blevet partner, så gå ind og læs mere her: https://algoritmer.org/bliv-partner/