Luk

Lærere i samfundsfag: Vi skal forholde os til sammenspillet mellem demokrati og tech

Foreningen af Lærere i Samfundsfag (FALS) ser et stigende behov for samfundsfagligt at forholde sig til den digitale udvikling og sammenspillet mellem digitalisering og demokrati.

Kommentar af, Linda Petersen, formand for Foreningen af lærere i samfundsfag (FALS)

I en tid, hvor en amerikansk præsident bliver udelukket fra de sociale medier, hvor tech-virksomheder har en kraftigt stigende omsætning, hvor en større del af vores sociale og faglige liv foregår via tech-virksomheders platforme, kan der næppe være tvivl om tech-giganternes stigende indflydelse på samfundet. Som Foreningen af Lærere i Samfundsfag (FALS) ser vi derfor et behov for samfundsfagligt at forholde sig til denne udvikling. Man kan med andre ord ikke lave aktuel undervisning uden at inddrage digitaliseringens rolle, både demokratisk, økonomisk og kulturelt.

Det er en integreret del af vores arbejde, at ruste unge mennesker til at indgå som refleksive og myndige borgere i samfundet. De unge skal derfor ikke alene kunne benytte de nye digitale værktøjer, men også forholde sig til, hvilken samfundsudvikling vi ønsker, når den teknologiske udvikling potentielt kan påvirke samfundets udvikling markant.

Vi ser en fremtid, hvor disse dilemmaer og bevidstheden om den teknologiske udvikling er en integreret del af vores daglige undervisning. På den måde bidrager vi til at sikre de unges karrierelæring i forhold til at begå sig i den verden, som vi lever i, på et kritisk og reflekteret niveau, som den almene dannelse der forventes at de har med fra gymnasiet.

OM F A L S

Foreningen af lærere i samfundsfag (FALS) er en faglig forening for lærere der underviser i samfundsfag.

Foreningens medlemmer er samfundsfagsundervisere på ungdomsuddannelserne i Danmark