Luk

ADD-projektet igangsætter ny befolkningsundersøgelse om danskernes digitale liv

ADD-projektet gennemfører over sommeren en større spørgeskemaundersøgelse med et repræsentativt udsnit af den danske befolkning om deres erfaringer og holdninger til deres digitale liv.

I år gennemfører ADD-projektet endnu engang en befolkningsundersøgelse af danskernes digitale liv. Undersøgelsen er en videreførelse af ADD befolkningsanalysen fra 2021, og i denne nye version 2.0 vil der være et særligt fokus på danskernes digitale kompetencer samt danskernes oplevelser og holdninger til digitaliseringens betydning for demokratiet og for velfærdssamfundet.

Undersøgelsen vil være repræsentativ på køn, alder, region og uddannelse og beror på 1400 interviews, hvoraf 200 telefoninterviews foretages blandt såkaldte ’digitale udsatte’ borgere, for blandt andet at blive klogere på hvordan de for eksempel oplever det digitale møde med de offentlige myndigheder på digitale platforme som Borger.dk.

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder (IMR).