Luk

AOF vil med deltagelse i nyt projekt kæmpe mod ekkokamrene på de sociale medier

Danmark må gå forrest i at løse nogle af de problemer, som digitaliseringen har medført.

Af: John Meinert Jacobsen, Direktør AOF Danmark

Da jeg var ung, fik jeg mine nyheder fra en trykt avis eller den sene TV-avis.

Her mødte jeg en mangfoldighed af nyheder; indland, kultur, politik, udland og sport, og jeg blev her konfronteret med mange forskellige synspunkter, som jeg ikke selv delte.

På den måde blev mine egne holdninger udfordret, og jeg blev tvunget til at danne mit eget standpunkt; Hvad mente jeg egentligt selv. De overvejelser og refleksioner var sunde, og de har formet mig som menneske.

Meget har ændret sig siden dengang, og særligt den digitale udvikling går lynhurtigt. En, to, tre, og så er der udviklet noget nyt, der kan noget, der kort forinden var utænkeligt.

På blot en generation har vores samfund ændret sig fundamentalt.

Udviklingen stopper ikke, og vi skal som samfund ikke stoppe den. Men vi skal som individer stoppe op og tænke over, hvilke konsekvenser den digitale udvikling har for os som samfund. For selvom vi aldrig har haft lettere adgang til information, så lider den almene dannelse og folkeoplysning under digitaliseringen.

I dag vil mange unge danskere givetvis sukke opgivende over en papiravis med nyheder, der er skrevet dagen forinden.

De får i langt højere grad deres nyheder på sociale medier, hvis algoritmer er indrettet, så de præsenterer det, som man er mest tilbøjelig til at klikke på, og man bliver eksponeret for de holdninger, man allerede har, og de bliver ikke nødvendigvis udfordret.

Du bliver tværtimod konstant bekræftet i din egen verdensopfattelse. Selvom problemet er internationalt, kan vi ikke blot læne os tilbage og overlade det til andre at løse det. Vi må selv gå forrest.

Men det vil kræve meget af alle borgere i Danmark, såvel som det danske samfund.

Derfor er jeg enormt stolt af, at AOF er partner i det nyetablerede projekt ADD; algoritmer, data og demokrati, som skal arbejde for at demokratiet styrkes af den digitale forskning, øget teknologiforståelse, digital dannelse og øget dialog.

Hvis vi vil sikre, at det danske samfund også i fremtiden er blandt de bedste at vokse op i, er vi nødt til at omfavne den udvikling og arbejde for, at vi får alle ombord på det digitale højhastighedstog. For udviklingen har desværre en demografisk slagside, der efterlader en stor del af vores borgere på perronen, mens fremtiden brager forbi.

Vi håber, at vi med vores deltagelse i det nye ADD-projekt kan være med til at besvare nogle af de udfordringer, som digitaliseringen har medført. Gode digitale evner er i dag lige så vigtige for deltagelse i demokratiet, som det at læse og skrive.

Som oplysningsforbund har vi stor erfaring med at tilrettelægge inddragende undervisning for borgerne over hele Danmark. Dannelse af de danske borgere er en del af vores DNA, og digital dannelse vil derfor være en naturlig del af vores arbejde. Derudover arbejder vi allerede med at udvikle nye formater, der kan styrke vores debatkultur, så vi bliver udfordret på vores holdninger og bliver bedre til at tænke kritisk og danne vores egen mening – samlet vil det styrke vores demokrati.

Det, at man ofte møder et spejlbillede på de digitale medier og ikke er bevidst om det, mener jeg, er medvirkende til, at vores samfund i dag befinder os i en tillidskrise. Det er en skam, og det håber vi, at ADD-projektet kan være med til at udbedre. For vores demokrati bliver styrket, når vi møder modsætninger og bliver udfordret på vores holdninger.

Jeg er glad for, at AOF er partner i ADD-projektet, og jeg ser frem til, at vi i fællesskab kan sikre en digital dannelse af befolkningen og dermed understøtte det danske demokrati.