Luk

Dansk Erhverv: Danmark har mulighed for at være frontløber for digitalisering – tør vi gribe den?

Takket være kloge investeringer og politisk mod for et par årtier siden, har Danmark i flere år ligget solidt i top tre

Af Brian Mikkelsen, Administrerende direktør, Dansk Erhverv

– og ofte helt i toppen – når der har være medaljeuddeling til de mest digitale lande. Men de seneste år har Danmark tabt momentum og bliver overhalet af andre lande.

Det kan ikke siges ofte nok, hvor vigtig den digitale omstilling er for vores samfund. Digitalisering og nye teknologier er afgørende for danske virksomheders konkurrenceevne, det er fundamentet for en smidig offentlig sektor, og det er en løftestang for den grønne omstilling af samfundet.

Med kunstig intelligens og kvanteteknologi, klima- og sundhedsdata kan vi løse nogle af de store samfundsproblemer, vi står overfor, men digitalisering rejser også nye dilemmaer og risici fx når det kommer til deling af data og privatlivsbeskyttelse, misinformation og cybersikkerhed.

Vi skal hele tiden tage dataetiske spørgsmål op til debat. Et godt eksempel er ansigtsgenkendelsesteknologi – en ny teknologi, som har en lang række anvendelsesmuligheder, det er til gavn for både virksomheder og deres kunder. Men også en kontroversiel teknologi, som kan misbruges, og det skal vi naturligvis ikke ignorere. 

Netop derfor skal vi tage debatten og finde vores egen vej. Vi skal ikke forbyde teknologi af frygt, men være med til at skabe rammer, der gør os i stand til at få det bedste ud af nye teknologier, og tager hånd om den medfølgende risiko for misbrug eller fejl. 

I Dansk Erhverv arbejder vi for, at vi i Danmark skal være verdens bedste til at få fuldt udbytte af potentialet i digitalisering og ny teknologi. Det indebærer, at vi værner om Danmark som både et velfærdssamfund og demokrati med en høj grad af tillid i fremtiden. 

Derfor har vi samlet erhvervsledere, meningsdannere, forskere og politiske ledere i et Tigerråd. Rådets opgave er at tegne en vision for Danmark i 2040 – en vision for, hvordan vi gerne vil leve sammen, og hvordan teknologien kan understøtte det samfund, vi ønsker. 

Der er stort behov for ny viden og ikke mindst debat om, hvordan vi styrker vores demokrati i en tid, hvor den teknologiske udvikling går stærkt, så vi kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Derfor er jeg glad for, at Dansk Erhverv er partner i ADD-projektet. Jeg ser frem til et godt samarbejde.