Luk

Det Kgl. Bibliotek er ny partner i ADD-projektets oplysningsalliance

På Det Kgl. Bibliotek skaber vi rammerne for et oplyst og demokratisk videnssamfund med fokus på nysgerrighed, viden og levende demokrati.

Af Cecile Christensen, Vicedirektør og chef for Digital transformation

Vi leverer service, der understøtter forskning og undervisning, og vi indsamler, bevarer og tilgængeliggør kulturarven både i fysisk og digital form. Vi arbejder for et oplyst og demokratisk videnssamfund ved at give borgere, forskere, studerende og virksomheder adgang til vores samlinger, videnskabelig information og data. Vi skaber rammerne for, at brugerne kan forholde sig kritisk til viden og data, og vi medvirker til dannelse, uddannelse og innovation. I denne sammenhæng spiller digitalisering og ny teknologi en stor rolle. Vi ønsker at udnytte potentialet ved ny teknologi samtidig med, at vi sikrer rammerne for et demokratisk videnssamfund. Vi kan observere, at dele af verden bruger ny teknologi til overvågning og social kontrol, mens andre dele går på kompromis med borgernes databeskyttelsesrettigheder i forhold til udnyttelse af data i kommercielle løsninger. Vi ønsker at understøtte, at vi i EU og i Danmark kan finde en balance, hvor vi kan udnytte de store potentialer ved teknologien og skabe værdi for borgere og brugere samtidig med, at vi understøtter vores demokratiske videnssamfund. Dette kan blandt andet ske gennem oplysning og uddannelse, så borgere og brugere kan forstå og stille krav til nye løsninger. Det kan også ske gennem debatter og arrangementer, hvor forskere, studerende, virksomheder og brugere bringes sammen til at drøfte muligheder og innovation og skabe nye løsninger med udgangspunkt i de vigtige data, som Det Kgl. Bibliotek rummer. Det Kgl. Biblioteks specialistviden inden for informationssøgning og referencehåndtering er vigtig og efterspurgt blandt brugerne. De nyeste robot-teknologier giver nye muligheder for opgaveløsning og stiller nye krav til vores kompetencer og roller. Vores specialister arbejder målrettet med at udvikle deres faglige kompetencer, som gør det muligt at forholde sig kritisk til den information og viden, der genereres ved hjælp af de nye teknologier. Vi lægger stor vægt på, at bibliotekets eksperter kender teknologierne, så de er i stand til at varetage rollen som kompetente data- og teknologistewards i deres møde med brugerne. Det Kgl. Biblioteks mange betjeningssteder er i høj grad et efterspurgt fysisk mødested og rammen for demokratisk samtale, livslang læring, studier, forskning, dannelse og oplevelser. Vi rammesætter og faciliterer mange kultur- og outreach-aktiviteter i form af foredrag, debatter, koncerter, udstillinger, skoletjeneste m.fl. Vi har et aktivt samarbejde med folkebibliotekerne, bl.a. omkring live-streaming af udvalgte arrangementer til folkebibliotekerne – på den måde kan vi nå ud i hele landet. Det Kgl. Biblioteks virke for viden, kultur og demokrati ligger godt i tråd med ADD-projektets formål og målsætninger. Vi ser frem til at bidrage til samarbejdet med øvrige partnere i ADD-projektet.