Luk

Eksperter: Sådan får vi borgernær digitalisering

Der er brug for nye initiativer, hvis digitaliseringen af vores velfærdsstat skal være til gavn for alle samfundets borgere.

Derfor har 35 forskere og eksperter (heriblandt repræsentanter fra ADD-projektet) gået sammen og kommet med bud på, hvordan vi i Danmark kan gøre digitaliseringen af velfærdssamfundet borgernært og inkluderende. Det er mundet ud i otte konkrete forslag:

1. Digitalisering skal altid understøtte borgernes rettigheder og retssikkerhed.

2. Udvikling af borgerrettede systemer skal tage udgangspunkt i borgernes virkelighed.

3. Forskellige borgergrupper inddrages i udviklingen af borgerrettede IT-systemer hele

vejen fra start til slut.

4. Der skal være let adgang til gode og værdige alternativer til at være digital.

5. Borgeren skal have mere kontrol over egne data.

6. Beslutninger om digitalisering skal træffes på et velunderbygget og transparant grundlag.

7. Offentligt betalt udvikling bør være offentligt ejet.

8. Alle borgere skal have lige muligheder for at deltage i diskussionen om brug af digitale

teknologier.