Luk

Ny rapport om SMV’ers arbejde med cybersikkerhed

ADD-projektet og Aalborg Universitet står bag nyt, omfattende studie om SMV'ers arbejde med cybersikkerhed

ADD-projektet og The Techno-Anthropology Lab (TANTlab) ved Aalborg Universitet står bag den nye forskningsrapport “Good” Organizational Reasons for “Bad” Cybersecurity, der er et omfattende, etnografisk studie af 30 SMV’ers praksis og organisering af arbejdet med cybersikkerhed.

Forskningsrapporten er blevet til på anmodning af Digitaliseringsstyrelsen (tidligere Erhvervsstyrelsen), der vil benytte de nye indsigter til at skabe bedre, mere målrettet informationsmateriale om cybersikkerhed til SMV’erne.

I forskningsrapporten præsenteres ny viden om hvilke praksisser, rammer og rationaler, der kendetegner SMV’ernes arbejde med cybersikkerhed i dag, ligesom rapporten anbefaler tiltag, der kan forbedre kommunikationsindsatsen om standarder og praksisser for god cybersikkerhed målrettet SMV’erne.

Dyk ned i forskningsrapporten her: