Luk

DSJC: Vi har fokus på, hvilke digitale kompetencer vi skal have for at deltage i det digitalt formede samfundsliv

DSJC arbejder for at styrke digitale kompetencer og sikre digital dannelse i Danmark, og er netop indtrådt som ny partner i ADD-projektet.

Af Klaus Kvorning Hansen, fhv. formand for Dansk IT og fhv. it-direktør hos Københavns Universitet, der i dag arbejder som rådgiver og er en del af den danske DSJC

DSJC Danmark er en koalition, der har fokus på at sikre digital dannelse, styrke digitale kompetencer og fremme livslang læring i Danmark. DSJC Danmark er den nationale del af et europæisk initiativ forankret i EU-kommissionen, der skal samle viden om initiativer til fremme af digitale kompetencer og skabelse af digitale jobs.

Den danske koalition består af interessenter, der fokuserer på at mindske det digitale kompetencegab og fremme livslang læring i Danmark. Koalitionen bidrager herunder via sin hjemmeside til den fælles europæiske platform, hvor relevant indhold fra Danmark og de øvrige europæiske koalitioner samles.

DSJC er stedet, hvor der deles viden, læres om best practice, skabes kontakt på tværs af brancher og landegrænser og hvor der findes de mest optimale løsninger på nutidens digitale problemstillinger.

Det er den danske koalitions vision at vise veje til, at alle bliver oplyste og myndige medborgere i et digitalt samfund under konstant udvikling og forandring. Det er vores ønske at styrke alle til at blive selvhjulpne personer, der er deltagere og ikke udelukkende brugere i det gennemdigitaliserede samfund.

Vi har fokus på, hvilke færdigheder – hvilke digitale kompetencer – vi skal have for på oplyst vis at kunne tage stilling til vores deltagelse i det digitalt formede samfundsliv, før teknologien tager over, og før vi engagerer os konkret. Vi ønsker herunder at tage et særligt hensyn til, at alle skal kunne være med. Det kræver særskilte indsatser for målgrupper, som har vanskeligt ved at være aktive og medvidende brugere af digitalisering.

Det er for koalitionen ikke det primære spørgsmål, hvilke tekniske løsninger vi kender til og kan betjene os af, men et spørgsmål om, hvordan vi bliver i stand til at forholde os kritisk reflekteret og vurdere, hvilke digitalt formidlede eller digitalt dominerede sammenhænge, vi ønsker at medvirke i, og hvordan vi indgår i dem. I anden række naturligvis som brugere af digitale værktøjer og løsninger. Men først i anden række.

Det er med denne vision som baggrund, at vi er partner i ADD-projektet, der er et stærkt initiativ, der støtter de samme formål som DSJC og samler centrale interessenter om den helt afgørende opgave at styrke Danmarks muligheder for at forblive et demokratisk oplyst samfund i den digital tidsalder.