Luk

Nye resultater om effekt af sprogmodeller på arbejdsmarkedet

En ny analyse fra Danmarks Statistik og Københavns Universitet undersøger den ulige økonomiske effekt af store sprogmodeller på det danske arbejdsmarked

En ny analyse fra Danmarks Statistik og Københavns Universitet undersøger den ulige økonomiske effekt af store sprogmodeller på det danske arbejdsmarked
Generativ AI blandt andet i form af sprogmodeller har vundet indpas på det danske arbejdsmarked. I en ny analyse undersøger Danmarks Statistik og Københavns Universitet i hvilken grad AI-applikationerne er beslægtede med de menneskelige færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner. Dermed søger de at afdække hvordan mulighederne og udfordringerne ved store sprogmodeller er fordelt på tværs af arbejdsstyrken.

Analysens hovedkonklusioner:

– Arbejdsfunktioner, der overvejende består af kognitive rutineopgaver, har mest potentiale for at ændre sig i kraft af store sprogmodeller. Juridisk arbejde er den arbejdsfunktion, der har den højeste LLM-score. Arbejdsfunktionen med den laveste score er Malere og arbejde inden for rensning af bygninger.

– Brancher, der er præget af kognitive evner, har højere LLM-score end brancher med en overvægt af fysiske opgaver. Den branche, der har den højeste LLM-score, er Videregående uddannelsesinstitutioner. Branchen med den laveste score er Bygningsfærdiggørelse.

– Kvinder i beskæftigelse har samlet set bedre mulighed for at bruge store sprogmodeller end mænd i beskæftigelse. Inden for Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger har kvinder dog en lidt lavere LLM-score end mænd.

– Medarbejdere med en høj personlig årsindkomst har generelt bedre muligheder for at bruge og drage fordel af store sprogmodeller end medarbejdere med lav indkomst.

Læs undersøgelsen her.