Luk

ADD’s Nytårsseminar 2024: Effektiv forskningskommunikation og strategier for politisk gennemslagskraft

Seminaret undersøgte krydsfeltet mellem forskning, kommunikation og den politiske arena.

ADD Projektet holdt nytårsseminar om forskningskommunikation til beslutningstagere.

Torsdag den 18. januar inviterede ADD til nytårsseminar for alle projektets tilknyttede forskere og medarbejdere. Seminaret fokuserede på, hvordan forskere formidler deres ekspertise og rådgivning til beslutningstagere og andre interessenter. Nytårsseminaret lagde rammen for at udvikle ADD projektets impact plan og fremme samarbejdet med partneralliancen.

En paneldebat bestående af Stinus Lindgreen (Radikale Venstre), Thomas Trøst Hansen (Uddannelses- og Forskningsministeriet), Gry Hasselbalch (DataEthics) og Lisbeth Knudsen (Mandag Morgen) gav følgende anbefalinger til forskningskommunikation:

– Forskere skal være tydelige i deres kommunikation og have fokus på enkelthed.

– Forskere skal kende det centrale politikområde, de ønsker at engagere sig i.

– Det er forskernes opgave at formidle og oversætte resultater og anbefalinger til et format, der passer til den politiske kontekst.

– Forskere skal opbyg og udbygge deres netværk og bruge ADD partnerkredsen til at formidle og inddrage interessenter.

– Forskningsprojekter skal have fokus på at løse et problem eller oplyse beslutningstagere om en bestemt problemstilling. Formidling for formidlingens egen skyld bør undgås.

– Forskere skal stå værn om deres armslængde og integritet og ikke lade sig rekruttere til at legitimere bestemte politiske projekter men levere uvildig rådgivning og analyse.

Seminaret var arrangeret af ADD Knowledge Broker Teamet bestående af David Budtz Pedersen, Ulrikke Dybdal Sørensen og Rolf Hvidtfeldt og undersøgte krydsfeltet mellem forskning, kommunikation og den politiske arena. Hvert år afholdes obligatorisk nytårsseminar, hvor alle ADD-forskere forventes at deltage som en del af arbejdet med at opbygge fælles referencer og integration på tværs af delprojekter.