Luk

Centralbibliotekerne går med temasporet Borgeren i den digitale transformation med som partner på ADD-projektet

Folkebibliotekerne kan støtte borgerne på mange måder i den digitale udvikling.

De danske folkebiblioteker har et særligt potentiale for at løfte borgernes generelle niveau i forhold til digitale brugs- og udviklingskompetencer. Folkebibliotekerne er garant for livslang, uformel læring for alle, også når det kommer til det digitale samfund. I biblioteksrummet er der mulighed for at få hjælp til selvhjælp, når man skal navigere i digitale offentlige tjenester, ligesom man her kan møde nye teknologier eller tage del i levende debatter om muligheder og udfordringer ved den teknologiske udvikling. 

Med temasporet Borgeren i den digitale transformation understøtter Centralbibliotekerne, at dette potentiale forløses i bibliotekssektoren.

Borgeren i den digitale transformation er et af tre temaspor, som udvikles og drives som en del af Kulturministeriets rammeaftale med centralbibliotekerne for 2021-2024. Der er under dette temaspor fokus på at understøtte borgerne og folkebibliotekerne i de gennemgribende kulturelle ændringer og teknologiske forandringer, som den digitale tidsalder medfører. Med temasporet har vi en ambition om at være dagsordenssættende på de felter, hvor folkebibliotekerne kan være med til at gøre en væsentlig forskel for borgerne. Denne ambition kan formentlig kun indfries ved at vi indgår i stærke samarbejder med relevante partnere.

I og med, at ADD-projektet grundlæggende arbejder for, at demokratiet styrkes af den digitale udvikling gennem forskning, øget teknologiforståelse, digital dannelse og dialog, er det helt oplagt, at Borgeren i den digitale transformation spiller ind i projektet som partner.

Siden temasporets opstart har vi i tæt samarbejde med folkebibliotekerne netop arbejdet med at støtte borgerne på de to niveauer, som ADD-projektet skitserer i befolkningsundersøgelsen, nemlig de digitale brugskompetencer og de digitale udviklingskompetencer. Det gør vi gennem tre overordnede indsatser: 

·       Digitale kulturelle aktiviteter

·       Borgeren og biblioteket – digital dannelse

·       Formidling i den udvidede virkelighed

Digitale kulturelle aktiviteter: Indsatsen samler og understøtter folkebibliotekernes arbejde med digitale kulturelle aktiviteter til fordel for borgere på tværs af grænser, aldre og interesser. Indsatsen giver biblioteksmedarbejdere på tværs af landet de rette redskaber til at afvikle og udvikle digitale kulturelle aktiviteter, der kan give borgere mulighed for at etablere fællesskaber, dygtiggøre sig, udfolde sig kreativt og få nye oplevelser. Der afprøves hybride arrangementsformater og eksperimenteres med digitale aktiviteter, som kan højne læselyst blandt børn og unge samt bidrage til borgernes mentale sundhed.

Borgeren og biblioteket: Sammen med folkebiblioteker giver indsatsen borgeren kompetencer til at begå sig i en digital hverdag og i digitale, inkluderende fællesskaber.  Der udvikles relevante koncepter inden for teknologiforståelse, informationssøgning og kildekritik, som understøtter folkebibliotekernes lokale behov til at facilitere og igangsætte samtaler imellem borgere om teknologi og mennesker. Herudover sikrer indsatsen relevant faglig sparring i netværk og udvikling af kompetencer om digital inklusion, trivsel og dannelse

Formidling i den udvidede virkelighed: Det primære fokus i indsatsen er at skabe overblik, øget teknologiforståelse og inspirere for at bidrage til mere engagerende og interaktive formidlingsformer og –tiltag. Både i og af vores rum, samling og oplevelser. Alt sammen med afsæt i konkrete behov, temaer og målgrupper. Indsatsen igangsætter, skaber overblik over eller koordinerer initiativer og koncepter, der kan inspirere til nye og mere engagerende formidlingsformer på landets biblioteker. Målsætningen er at borgerne oplever folkebibliotekernes formidling som mere engagerende, vedkommende og relevant.

Gennem deltagelse i konkrete aktiviteter i ADD projektet, hvor det giver mening i forhold til temasporets handleplaner, ønsker temasporet at understøtte ADD projektets overordnede formål.