Luk

Kom med til forelæsning i ADD-projektet

Den 6. november inviterer TANTLab og ADD-projektet til to offentlige forelæsninger på Aalborg Universitet om data og digitalisering.

Den 6. november afholder TANTLab og ADD-projektet to offentlige forelæsninger på Aalborg Universitet. Her får vi fornemt besøg af professor David Moats og professor Minna Ruckenstein, som vil give spændende oplæg.

Minna Ruckensteins forskning tager udgangspunkt i et finsk forsøg med at lade fængselsindsatte udføre dataarbejde, fx rensning af dataset. Ruckenstein fortæller, at denne type projekter meget hurtigt rejser dystopiske forestillinger om tvangsarbejde i en dataficeret fremtid, men en nærmere analyse af casen tegner et langt mere nuanceret billede af mulighederne for menneskelig involvering, samarbejde og håb.

Derefter vil David Moats, under titlen What are the values in value alignment? tale om hvordan der i disse år og fra mange sider bliver arbejdet på at indbygge ’menneskelige værdier’ i vores digitale systemer, fx i form af ’fairness funktioner’. Han vil diskutere, hvilken forestilling om værdier og handling, som ligger bag disse forsøg på at skabe tekniske løsninger.

Du kan tilmelde dig de to arrangementer via disse links:

Minna Ruckenstein: https://www.linkedin.com/events/publiclecture-frictionandpromis7123397965972447232/about/

David Moats: https://www.linkedin.com/events/publiclecture-frictionandpromis7123397965972447232/about/